Informasjon

Eksotiske reisemål og sykdomsrisiko

Hvordan unngå risiko?

Insektbåren sykdom

Matbåren sykdom

 • Eksempler
 • Forebyggende tiltak
  • Kok all mat grundig, unngå mat som ikke kan kokes eller skrelles
  • Vurder selvbehandling mot turistdiaré
   • Førstevalg ciprofloxacin 500 mg x 2 daglig i 1-3 dager (voksne)
   • Ev. azitromycin 500 mg daglig i 1-3 dager i Sørøst-Asia (voksne)
   • Ev. rifaximin 200 mg x 3 i 3 dager (voksne)
  • Stoppende middel som loperamid kan brukes dersom det ikke foreligger feber eller blodig diaré
   • Slike midler bør imidlertid unngås til barn under 12 år da redusert funksjon av tarmen kan før til at betydelig væsketap ikke blir oppdaget

Vannbåren sykdom

 • Eksempler
 • Forebyggende tiltak
  • Drikk bare flaskedrikke, kokt, jodinert, mikrofiltrert eller karbonerte drikker
  • Unngå is i drikke, puss ikke tennene i vann fra springen
  • Ev. antibiotikaprofylakse som beskrevet for matbåren infeksjon
  • Ev. selvbehandling med antibiotika som beskrevet for matbåren infeksjon
  • Unngå å svømme i ikke-klorert ferskvann

Solskader

 • Eksempler
 • Forebyggende tiltak
  • Kle deg fornuftig, ev. bruk bredbremmet hatt
  • Bruk solfaktor
  • Unngå sol midt på dagen

Høydesyke

 • Eksempler
  • Akutt høydesyke, vann på lungene (lungeødem) som følge av høydesyke, hjerneødem som følge av høydesyke
 • Forebyggende tiltak
  • Langsom oppstigning slik at det blir tid til akklimatisering. 300 meter per dag over 2500 meter - se Høydesyke - råd til reisende
  • Rask nedstigning tilrådes hvis det oppstår sykdom
  • Vurder forebyggende behandling med acetazolamid 125-250 mg daglig - krever resept fra lege
   • Acetazolamid må ikke brukes for å prøve å komme høyere tross symptomer på høydesyke

Transportrelatert sykdom

 • Eksempler
 • Forebyggende tiltak
  • Unngå ioniserende stråling er særlig viktig for gravide og de som reiser mye
  • Sørg for å drikke tilstrekkelig, beveg deg rundt i kabinen, ev. bruk kompresjonsstrømper - kan redusere risikoen for dyp venetrombose under lange flyturer - les om Lange flyreiser
  • Vent 24-48 timer med å fly etter dykking med tanke på dekompresjon
  • Skopolamin, 1,5 mg plaster hver 3. dag, reduserer risikoen for bil-/sjøsyke
  • Slimhinneavsvellende middel før flyreise kan forsøkes hos disponerte individer, eventuelt nesedråper eller Rinexin
  • Drikk tilstrekkelig og unngå kaffein - det kan redusere risikoen for jet-lag. Eventuelt kan inntak av kaffeinisert drikke etter ankomst utsette søvn, eventuelt kan sovemedisinen melatonin fremme søvn. Eksponering for dagslys om dagen og dempet lys om kvelden kan påskynde tilpasningen

Tilfeldige ulykker

 • Eksempler
  • Kollisjoner med motorkjøretøy, fall, drukning
 • Forebyggende tiltak
  • Vær årvåken i trafikken
  • Bruk setebelte, eventuelt andre personlige beskyttende tiltak
  • Unngå å kjøre om kvelden
  • Sørg for nødvendig medisinsk forsikring

Politisk trakassering

 • Eksempler
  • Trakassering, arrestasjon, bortføring
 • Forebyggende tiltak
  • Unngå store menneskemengder og demonstrasjoner
  • Reis i par eller i små grupper
  • Gjør deg kjent med viktige lokale lover
  • Vær oppmerksom på at personer med dobbelt statsborgerskap kan underlegges lokale forordninger, inkludert innrullering i militæret
Forrige side Neste side