Informasjon

Eksotiske reisemål og sykdomsrisiko

Forebyggende tiltak

Vaksinasjoner og forebygging av malaria

 • Sjekk ut hvilke vaksiner som kreves for reisemålet ditt. Sørg for å få satt disse vaksinene, det minsker risikoen for sykdom under reisen
 • Se NHI.no's vaksineoversikt med spesifikke vaksine- og malariaanbefalinger for de enkelte land

Unngå insektstikk

 • Insektbårne sykdommer er en viktig årsak til sykdom hos turister
 • Noen sykdommer kan bare unngås ved å holde insekter borte
 • DEET (N,N-dietyl-m-toluamid) 30% er det mest effektive og tryggeste tilgjengelige insektmidlet og anbefales til alle reisende
 • Riktig bekledning, myggnett impregnert med insektdrepende middel bør anvendes i høyrisiko strøk og andre forsiktighetstiltak kan redusere sjansen for insektbårne sykdommer

Mat og vann

 • Mat- og vannbårne sykdommer er de hyppigste årsakene til sykdommer hos turister i form av turistdiaré
 • Fluoroquinoloner er førstevalg av antibiotika, skjønt Campylobacter-resistens finnes noen steder - krever resept fra lege

Miljø

 • Bading i ferskvann
  • Schistosomiasis og Naegleria-infeksjon kan oppstå etter svømming i ikke-klorert ferskvann
 • Bading i saltvann
  • Selv om bading i saltvann er tryggere enn i ferskvann, må man vurdere strømningsforhold, forurensning og risiko knyttet til marint liv
 • Ekstreme temperaturer, soleksponering og dehydrering er andre miljøtrusler
 • Opphold i høyder over 2500 meter innebærer risiko for høydesyke
  • Planlegg ev. akklimatisering, ev. bruk av acetazolamid forebyggende
  • Hjertekarsykdom, lungesykdommer og hjernesykdom kan øke risikoen for høydesyke

Seksuelt overførbare sykdommer

 • Tilfeldig og ubeskyttet sex øker risikoen for HIV, hepatitt-B og andre kjønnssykdommer - les mer om Sex på turistreiser
 • Kondom reduserer, men eliminerer ikke risikoen for smitte
Forrige side