Informasjon

Eksotiske reisemål og sykdomsrisiko

Hva er risikoen ved å reise til eksotiske steder?

At stadig flere av oss reiser til eksotiske reisemål, innebærer også en viss risiko.

Verden blir stadig mindre, og stadig flere av oss reiser til eksotiske reisemål som innebærer risiko for uvanlige sykdommer og andre trusler mot vår helse. Mye av dette kan forebygges. Reisemedisin dreier seg tradisjonelt om infeksjonssykdommer, men en rekke andre helsetrusler må også vurderes. Før og under reisen er forebyggende tiltak vesentlige i forhold til:

 • Tropesykdommer
 • Vanlige sykdommer
 • Kroniske sykdommer
 • Risikofaktorer knyttet til atferd
 • Ikke-biologiske helserisikoer
 • Den individuelle reisendes risikotoleranse

Hvor stor er risikoen?

Så mange som 75 prosent av korttidsreisende til utviklingsland rapporterer om ulike former for helseplager som har oppstått under reisen. Trivielle plager dominerer, oftest turistdiaré og luftveisinfeksjoner.

Død i forbindelse med reiser inntrer svært sjelden. Skader, og ikke infeksjoner, er den hyppigste årsaken til død blant unge reisende, mens hjerte- og karsykdom er den vanligste dødsårsaken blant eldre. Blant infeksjoner er malaria av typen falciparum den hyppigste årsaken til død, men det er en sykdom som lett lar seg forebygge.

Risikovurdering før avreise

Før reisen må man identifisere risikofaktorer, bedømme betydningen av disse og innhente råd. Generelt bør følgende vurderes:

 • Reisemålet
  • Eksponeringen for sykdom og andre trusler varierer med land, region, boforhold og kontakt med lokalbefolkningen
  • Sesongvariasjoner kan også ha betydning. For eksempel kan myggeksponeringen være høyere i regntiden
  • Hvor skal du oppholde deg? Det kan være store lokale variasjoner mellom by og land
 • Varighet av oppholdet
  • Lengre opphold kan øke eksponeringene, kreve flere vaksiner, kreve antimalariabehandling og særlige tiltak dersom du har kronisk sykdom
 • Individuelle forhold hos den reisende
  • Alder, kronisk sykdom, immunsvekkelse, graviditet kan påvirke risikoen ved bestemte reisemål

Hvordan unngå risiko?

Insektbåren sykdom

Matbåren sykdom

 • Eksempler
 • Forebyggende tiltak
  • Kok all mat grundig, unngå mat som ikke kan kokes eller skrelles
  • Vurder selvbehandling mot turistdiaré
   • Førstevalg ciprofloxacin 500 mg x 2 daglig i 1-3 dager (voksne)
   • Ev. azitromycin 500 mg daglig i 1-3 dager i Sørøst-Asia (voksne)
   • Ev. rifaximin 200 mg x 3 i 3 dager (voksne)
  • Stoppende middel som loperamid kan brukes dersom det ikke foreligger feber eller blodig diaré
   • Slike midler bør imidlertid unngås til barn under 12 år da redusert funksjon av tarmen kan før til at betydelig væsketap ikke blir oppdaget

Vannbåren sykdom

 • Eksempler
 • Forebyggende tiltak
  • Drikk bare flaskedrikke, kokt, jodinert, mikrofiltrert eller karbonerte drikker
  • Unngå is i drikke, puss ikke tennene i vann fra springen
  • Ev. antibiotikaprofylakse som beskrevet for matbåren infeksjon
  • Ev. selvbehandling med antibiotika som beskrevet for matbåren infeksjon
  • Unngå å svømme i ikke-klorert ferskvann

Solskader

 • Eksempler
 • Forebyggende tiltak
  • Kle deg fornuftig, ev. bruk bredbremmet hatt
  • Bruk solfaktor
  • Unngå sol midt på dagen

Høydesyke

 • Eksempler
  • Akutt høydesyke, vann på lungene (lungeødem) som følge av høydesyke, hjerneødem som følge av høydesyke
 • Forebyggende tiltak
  • Langsom oppstigning slik at det blir tid til akklimatisering. 300 meter per dag over 2500 meter - se Høydesyke - råd til reisende
  • Rask nedstigning tilrådes hvis det oppstår sykdom
  • Vurder forebyggende behandling med acetazolamid 125-250 mg daglig - krever resept fra lege
   • Acetazolamid må ikke brukes for å prøve å komme høyere tross symptomer på høydesyke

Transportrelatert sykdom

 • Eksempler
 • Forebyggende tiltak
  • Unngå ioniserende stråling er særlig viktig for gravide og de som reiser mye
  • Sørg for å drikke tilstrekkelig, beveg deg rundt i kabinen, ev. bruk kompresjonsstrømper - kan redusere risikoen for dyp venetrombose under lange flyturer - les om Lange flyreiser
  • Vent 24-48 timer med å fly etter dykking med tanke på dekompresjon
  • Skopolamin, 1,5 mg plaster hver 3. dag, reduserer risikoen for bil-/sjøsyke
  • Slimhinneavsvellende middel før flyreise kan forsøkes hos disponerte individer, eventuelt nesedråper eller Rinexin
  • Drikk tilstrekkelig og unngå kaffein - det kan redusere risikoen for jet-lag. Eventuelt kan inntak av kaffeinisert drikke etter ankomst utsette søvn, eventuelt kan sovemedisinen melatonin fremme søvn. Eksponering for dagslys om dagen og dempet lys om kvelden kan påskynde tilpasningen

Tilfeldige ulykker

 • Eksempler
  • Kollisjoner med motorkjøretøy, fall, drukning
 • Forebyggende tiltak
  • Vær årvåken i trafikken
  • Bruk setebelte, eventuelt andre personlige beskyttende tiltak
  • Unngå å kjøre om kvelden
  • Sørg for nødvendig medisinsk forsikring

Politisk trakassering

 • Eksempler
  • Trakassering, arrestasjon, bortføring
 • Forebyggende tiltak
  • Unngå store menneskemengder og demonstrasjoner
  • Reis i par eller i små grupper
  • Gjør deg kjent med viktige lokale lover
  • Vær oppmerksom på at personer med dobbelt statsborgerskap kan underlegges lokale forordninger, inkludert innrullering i militæret

Forebyggende tiltak

Vaksinasjoner og forebygging av malaria

 • Sjekk ut hvilke vaksiner som kreves for reisemålet ditt. Sørg for å få satt disse vaksinene, det minsker risikoen for sykdom under reisen
 • Se NHI.no's vaksineoversikt med spesifikke vaksine- og malariaanbefalinger for de enkelte land

Unngå insektstikk

 • Insektbårne sykdommer er en viktig årsak til sykdom hos turister
 • Noen sykdommer kan bare unngås ved å holde insekter borte
 • DEET (N,N-dietyl-m-toluamid) 30% er det mest effektive og tryggeste tilgjengelige insektmidlet og anbefales til alle reisende
 • Riktig bekledning, myggnett impregnert med insektdrepende middel bør anvendes i høyrisiko strøk og andre forsiktighetstiltak kan redusere sjansen for insektbårne sykdommer

Mat og vann

 • Mat- og vannbårne sykdommer er de hyppigste årsakene til sykdommer hos turister i form av turistdiaré
 • Fluoroquinoloner er førstevalg av antibiotika, skjønt Campylobacter-resistens finnes noen steder - krever resept fra lege

Miljø

 • Bading i ferskvann
  • Schistosomiasis og Naegleria-infeksjon kan oppstå etter svømming i ikke-klorert ferskvann
 • Bading i saltvann
  • Selv om bading i saltvann er tryggere enn i ferskvann, må man vurdere strømningsforhold, forurensning og risiko knyttet til marint liv
 • Ekstreme temperaturer, soleksponering og dehydrering er andre miljøtrusler
 • Opphold i høyder over 2500 meter innebærer risiko for høydesyke
  • Planlegg ev. akklimatisering, ev. bruk av acetazolamid forebyggende
  • Hjertekarsykdom, lungesykdommer og hjernesykdom kan øke risikoen for høydesyke

Seksuelt overførbare sykdommer

 • Tilfeldig og ubeskyttet sex øker risikoen for HIV, hepatitt-B og andre kjønnssykdommer - les mer om Sex på turistreiser
 • Kondom reduserer, men eliminerer ikke risikoen for smitte