Informasjon

Elveblindhet

Onkocerkiasis er en infeksjon med en parasittær nematode (orm, mark). Tilstanden er en viktig årsak til blindhet i visse deler av verden, først og fremst i det Sub-Sahariske Afrika.

Hva er elveblindhet?

Onkocerkiasis, en parasittær orm (mark), er en viktig årsak til blindhet i visse deler av verden. Det er en kronisk sykdom der trådtynne marker tar seg inn i kroppen.

Onkocerkiasis, forekomst

Mer enn 30 millioner mennesker er infiserte, 99% av disse er fordelt mellom 31 land sør for Sahara. I Tanzanina alene er forekomsten beregnet til å være 3-4 millioner med sykdom, 500.000 med synsforstyrrelser og 270.000 med blindhet. Elveblindhet er en vanlig årsak til blindhet som kan forebygges i det Sub-Sahariske Afrika. I områder med størst utbredelse av sykdommen er mer enn 40% av innbyggere over 40 år blinde.

Sykdommen finnes også i Sør-Amerika, den er nå utryddet i alle land foruten Brasil/Venezuela. Det er nå fokus på å få utryddet tilstande blant Yanomami-folket.

Et stort og langsiktig program for å utrydde sykdommen pågår under ledelse av Verdens helseorganisasjon. I 2016 ble mer enn 132 millioner mennesker behandlet i Afrika for å stanse denne sykdommen.

Årsak

Elveblindhet er en kronisk filariesykdom forårsaket av Onchocerca volvulus, trådtynne marker som trenger inn i kroppen. Mikrofilaria er larver fra hunn-ormen, disse kan overføres via blodet til insekter (fluer). Tidlig i sykdomsutviklingen dannes knuter under huden som inneholder voksne ormer, og hud- og øyeforandringer som skyldes døde eller døende mikrofilarier.

Mennesker er den eneste viktige verten til denne ormesykdommen. Sykdommen overføres av Simulium-fluer, svartfluer (blackflies), som biter om dagen og som særlig oppholder og formerer seg ved elvebredder. Fluene blir vektorer (de som overfører smitten) ved å suge blod fra smittede (infiserte) mennesker, og infiserte larver som fluen suger inn, kan så overføres til friske mennesker. Larvene modner til hunn- og han-ormer innen et år og befinner seg i knuter under huden (onchocercomas). Hunn-ormene produserer millioner av mikrofilarier (første stadium larver) i løpet av sin livstid, som kan vare opptil 15 år. Bevegelige mikrofilarier invaderer hud, underhud, lymfevev og øyne - unntaksvis kan de ses i urinen, men sjelden i blodet eller i væsken rundt nervesystemet. Mikrofilariene utløser de typiske sykdomstegnene som kronisk hudbetennelse og kløe, og betennelse i øyet som kan føre til blindhet.

Symptomer

Sykdommen forekommer kun i områdene nær Sahara og noen utsatte steder i Sør-Amerika. Voksne ormer, som kan leve opptil 15 år, finnes typisk i underhudsknuter som er smertefrie, bevegelige og 0,5-1 cm i diameter. Mange knuter befinner seg imidlertid dypt i bindevevet eller i muskelvevet og er ikke følbare fra utsiden. Tiden det går fra en person smittes og til start av symptomer kan være så lang som 1-3 år. Heftige infeksjoner fører til kronisk kløe, hudskader, synsforstyrrelser og mental svekkelse. Besøkende i endemiske områder kan få hudbetennelse uten andre sykdomstegn, og det kan være vanskelig å påvise mikrofilariene.

Diagnostikk

Kjennskap til at den syke befinner seg i, eller har oppholdt seg i, et område hvor sykdommen finnes, vil kunne vekke mistanken. Funn av knuter under huden styrker mistanken. Nedsatt syn eller blindhet med store skader i øynene gjør diagnosen svært sannsynlig. Påvisning av ormer eller mikrofilarier fra disse knutene bekrefter diagnosen.

Behandling

I det forebyggende arbeidet brukes insektdrepende midler for å få kontroll over svartfluene som overfører smitten. WHO har et omfattende program med massedistribusjon av ivermectin. I 2016 ble mer enn 132 millioner mennesker behandlet med gratis tildeling av medisin, noe som representerte en dekningsgrad på 65 prosent. Behandlingen med Ivermectin gis som en enkeltdose sammen med vann, og reduserer i løpet av 2-3 dager antall mikrofilarier i huden. Men denne undertrykkingen pågår bare i ca. 6 måneder. Da dukker mikrofilarier på ny fram, og behandlingen må gjentas minimum årlig i 15 år for å være sikker på at sykdommen er over. Dette har vist seg å være krevende, blandt annet fordi motivasjonen for behandling ikke er så stor når plagene er over.

Kombinasjonsbehandling med doksysyklin i seks uker etterfulgt av en dose med ivermectin er vist å eliminere parasittene for opptil 19 måneder.

Prognose

Tilstanden kan vedvare i over 10 år tross behandling. Komplikasjonene er først og fremst øyeskader med blindhet. Med behandling er prognosen god.

Vil du vite mer?

  • Elveblindhet - for helsepersonell