Informasjon

Europeisk helsetrygdekort

Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits, bør du ha med deg Europeisk helsetrygdkort.

Europeisk helsetrygdkort, informasjon fra HELFO

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere. Europeisk helsetrygdkort er et plastkort på størrelse med et vanlig bankkort.