Informasjon, veiviser

Flyreiser og forbehold

Ved visse tilstander har man behov for litt ekstra informasjon før avreise. Hva bør du gjøre hvis du har pacemaker og skal gjennom sikkerhetskontrollen? Hva om du må ha flytende medisiner med deg på flyet? Dette er bare noen av spørsmålene du får svar på i dette dokumentet.

Bruker du livsviktige medisiner, bør de bringes i håndbagasjen når du skal på reiser med fly. Bistand, spesialtilpasset mat og ekstra oksygentilførsel på flyet kan bestilles om du sier i fra minst ett døgn i forveien.

Behovet for vaksiner er avhengig av reisens mål og formål (hvor stor risikoen er for at du blir eksponert for smitte). Ta kontakt med lege eller vaksinasjonskontor om du har spørsmål vedrørende dette. Husk at f.eks influensa er et helårsproblem i tropene, og særlig alvorlig lungesyke bør få behovet for vaksine mot denne infeksjonen vurdert.

Her kan du se hvilke vaksiner som anbefales for ulike reisemål.

Flyreiser og lufthavn

Her følger en del spørsmål som kan være relevant for personer med medisinske behov eller redusert mobilitet. Svarene som gis under, gjelder ved norske lufthavner og er utarbeidet av Luftfartstilsynet. Spørsmål vedrørende sikkerhetskontroll eller regelverk i andre land bør rettes til flyselskapet.

Bistand på lufthavna. Hva skal jeg gjøre?

Alle lufthavner har en bistandstjeneste for passasjerer med medisinske lidelser eller funksjonshemming. Denne tjenesten kan etterspørres før du skal ut og reise, og du vil da få nødvendig bistand.

Sikkerhetskontrollen

Har sikkerhetskontrolløren opplæring i kontroll av personer med medisinske lidelser?

Sikkerhetskontrollørene som gjennomfører nevnte kontroller, er spesielt utdannede til å gjennomføre slike søk, og avlegger særskilt eksamen i denne type søk. De er alle sertifiserte av Luftfartstilsynet for å kunne utføre denne type tjeneste. Alle sikkerhetskontrollører har taushetsplikt.

Pacemaker/implantert nervestimulator

Fordi det ikke kan utelukkes at en metalldetektorportal kan påvirke en pacemaker eller implantert nervestimulator, har Luftfartstilsynet bedt samtlige norske lufthavnoperatører å tilby pasienter sikkerhetskontroll kun med håndsøk (uten bruk av metalldetektorramme eller håndholdt metalldetektor).

Hvilke rettigheter har jeg ifm håndsøk? Kan jeg nekte sikkerhetskontroll?

Den reisende har visse rettigheter dersom håndsøk blir nødvendig:

 • Håndsøket skal gjennomføres på mest mulig skånsom måte
 • Den reisende kan be om at håndsøket gjennomføres i lukkede omgivelser
 • Den reisende kan be om at håndsøket gjennomføres av en person av samme kjønn
 • Den reisende kan be om at en tredjeperson er tilstede under håndsøket

Den reisende har også anledning til å nekte la seg kontrollere, men dette vil medføre at man ikke gis tilgang til sikkerhetsbegrenset område (avgangshall).

Jeg har implantert metall i kroppen

Implantert metall kan gi utslag på en metalldetektorportal. Ved utslag gjennomføres et håndsøk for å avklare alarmen og sikre at den reisende ikke har med seg forbudte gjenstander. Det er ikke nødvendig å ta med legeerklæring på at det er metall i kroppen.

Medisinsk utstyr med litiumbatterier

Medisinsk utstyr med litiumbatterier under 100 Wh kan plasserer i håndbagasje eller innsjekket bagasje uten at flyselskapets tillatelse må innhentes.

Medisiner

Jeg trenger flytende medisin om bord

Væske som er nødvendig av medisinske årsaker, og som benyttes i løpet av reisen, er tillatt medbrakt i håndbagasjen.

Passasjeren skal på oppfordring kunne fremlegge bevis for at det er nødvendig av medisinske årsaker med medisiner i væskeform. Det vil derfor være tilrådelig at du har med slik dokumentasjon, resept eller erklæring fra relevant medisinsk personell. En etikett fra apotek vil vanligvis bli akseptert som dokumentasjon. Du kan bli bedt om å stryke litt av den flytende medisinen på huden eller smake på den.

Medisinbeholder kan være større enn 100 ml. Væsker som er nødvendig av medisinske årsaker, er unntatt fra væskeforbudet og kan medbringes som håndbagasje. Det er derfor ikke påkrevet at den skal plasseres i beholdere på 100 ml eller mindre og trenger ikke legges i lukkbar gjennomsiktig plastpose.

Medisin for flere måneders bruk

Regelverket åpner for at du kan ta med væske eller annen form for medisin som "skal benyttes i løpet av reisen, og som er nødvendig av medisinske årsaker". "I løpet av reisen" betyr hele reisens varighet, ikke bare flyturen. Med "nødvendig" menes et medisinsk begrunnet behov der helsen vil være truet uten varen, for eksempel reseptmedisiner. Alle legemidler skal medbringes i originalpakning.

Dersom du skal oppholde deg lenge i utlander, gjelder følgende forbehold. Ved reiser innen EU/EØS kan man ha med seg et rimelig kvantum av medisiner til eget forbruk, maksimum for ett år. Ved reiser til land utenfor EØS-området kan du ta med medisiner for høyst tre måneders bruk. Det gjelder også særskilte regler for bl. a. narkotiske legemidler og medisiner med doping-potensiale. Uten særskilt søknad er det ikke tillatt å medbringe slike medisiner for mer enn 30 dagers bruk.

Sterke smertestillende (EU/EØS)

 • Man får ikke lov til å ta med seg sterke smertestillende medisiner og sovemedisiner (A og B-preparater) for mer enn én måneds forbruk
 • Innenfor Schengenområdet må man også medbringe en såkalt Schengen-attest. En slik attest kan utstedes av alle norske apotek, til alle som har bosted i Norge
 • Har du behov for å ha med legemidler for mer enn 30 dager bruk? Statens legemiddelverk kan etter søknad gi tillatelse til dette. Det utstedes da en erklæring på norsk og engelsk

Schengen-attest

 • En Schengen-attest er dokumentasjon fra et norsk apotek på at du eier en medisin som inneholder narkotika eller psykotrope stoffer. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler
 • Attesten kan utstredes til alle som har bosted i Norge. Du trenger ikke underskrift eller stempel fra lege for å få en slik attest, men attesten utstedes mot et gebyr
 • For nærmere opplysninger om dette henvises til Legemiddelverkets hjemmeside, hvor det også står en liste over hvilke preparater dette gjelder. Man må ha en attest for hvert legemiddel
 • For ordinære legemidler (blodtrykksmedisin, astmamedisin osv.) er det ingen spesielle formaliteter

Medisiner som krever kjøling

Du kan ta med ett (1) kjøleelement eller inntil 2,5 kg tørris for å kjøle reseptmedisin. Ved bruk av tørris (karbondioksid i fast form) må håndbagasjen ikke være tett (karbondioksidgassen må kunne slippe ut). Dersom tørrisen plasseres i innsjekket bagasje, må denne være merket tørris (dry ice) eller karbondioksid i fast form (carbon dioxide, solid), samt vektindikasjon som viser 2,5 kg eller mindre. Det må innhentes tillatelse fra flyselskapet på forhånd.

Laktoseintoleranse og lignende

Væske som den reisende behøver av særlig næringsmessige årsaker, er unntatt fra securityregelverket. Den reisende skal på oppfordring kunne sannsynliggjøre behovet og kan bli bedt om å stryke litt av den flytende medisinen på huden eller smake på den.

Særlig næringsmessige behov skal være medisinsk begrunnet, det vil si at brukerens helse er truet uten varen. Sportsdrikk og flytende treningstilskudd følger derfor de vanlige væskebegrensningene.

Desinfeksjonsvæske eller desinfiserende våtservietter

Små mengder toalettartikler inneholdende alkohol kan medbringes, selv om alkoholinnholdet overstiger 70 prosent, eller varen er merket brannfarlig. I håndbagasjen tillates beholdere á maksimum 100 ml i en lukket gjennomsiktig pose som ikke rommer mer enn en liter.

I innsjekket bagasje må hver artikkel være under 0,5 kilo eller 0,5 liter. Total mengde må ikke overstige 2 kilo eller 2 liter. Sprayflasker må ha lokk eller annen form for sikring. Flyselskapene anbefaler spesialbeholdere ved transport av væske. Ved lekkasje kan passasjeren få et erstatningsansvar.

Noen flyselskaper har egne regler som er strengere enn ovennevnte. Kontakt ditt flyselskap for nærmere informasjon.

Neste side