Informasjon

Flyreiser og diabetes type 1

Flyreiser ved diabetes type 1 kan påvirke både blodsukker og insulinbehov. Du bør også vite hvordan insulin skal oppbevares og medbringes på flyet.

Det er selvfølgelig ikke noe problem å reise med fly selv om du har diabetes type 1 og bruker insulin. Men det er en del ting du må passe på. Mye av dette er knyttet til hvordan du skal oppbevare insulin og annet diabetesutstyr på turen.

Første punkt er at insulin ikke skal oppbevares i kofferten - men i håndbagasjen. Hovedårsaken til dette er at det kan bli minusgrader i bagasjedelen av flyet, og insulin tåler ikke minusgrader1. Andre årsaker er at ekspedert bagasje kan bli forsinket eller forsvinne, og kan også bli hardhendt behandlet ved av- og pålossing. Det er tillatt å medbringe væske som er nødvendig av medisinske årsaker. I følge Luftfartstilsynet gjelder dette medisiner som skal benyttes i løpet av reisen - altså inkludert oppholdet ved reisemålet. Du må fremlegge bevis for medisinens "ekthet", dersom du blir spurt om dette. Ta derfor med deg slik dokumentasjon - for eksempel en erklæring (på engelsk) fra legen din, som bekrefter hva slags medisiner og utstyr du må ha med deg. I mange land er det viktig med et offisielt stempel på en slik erklæring - for eksempel stempel fra et sykehus. I de fleste tilfeller er resepten fra lege eller etiketten på medisinesken fra apoteket tilstrekkelig. 

Ta med originalemballasjen

Ifølge artikkelen Flying with Diabetes i tidsskriftet Clinical Diabetes kan du kun ta med sprøyter og insulinpenner på flyet, dersom ampullene/pakningene med insulin er påklistret de personlige (navn er angitt) doseringsanvisningene som apoteket skriver ut. Ta derfor med original emballasje som vanligvis har påklistret denne merkelappen. Spissene som brukes til blodsukkermålinger må være med hette, og du må ha med et måleapparat for blodsukker der produsentens navn er tydelig. Glukagonsprøyten må også være i original emballasje, og utstyrt med merkelapp fra apoteket. Det kan være fornuftig å pakke diabetesutstyret i egne vesker i håndbagasjen slik at de er lette å ta frem ved sikkerhetsskontrollen.

Neste side