Informasjon

Gulfeber

Gulfeber skyldes gulfeberviruset.  Man får smitten gjennom myggstikk av smittebærende mygg (Aedes eller Haemagogus). Myggen får smitten i seg ved å suge blod fra mennesker eller aper som er smittet.

Temaside om Korona

Hva er gulfeber?

Gulfeber er en potensielt alvorlig infeksjonssykdom som skyldes smitte med gulfeber-virus. Sykdommen kan gi betennelse i lymfevev, lever, nyrer og hjerte. Gulfeber kan i noen tilfeller forårsake betydelig leverskade.

Mer enn 90 prosent av alle sykdomstilfeller er i Vest-Afrika, men gulfeber finnes også i Sør-Amerika (mellom 15 grader nordlig og sydlig bredde). WHO har anslått at det i verden er ca. 200.000 tilfeller årlig, med ca. 15.000 dødsfall. Ingen kjente tilfeller i Norge.

Smitte

Aedes mygg
Aedes mygg

Man får smitten gjennom myggstikk av smittebærende mygg (Aedes eller Haemagogus). Myggen får smitten i seg ved å suge blod fra mennesker eller aper som er smittet. Gulfeber kan ikke smitte direkte fra menneske til menneske. Overføringen kan skje i opptil 2.500 m høyde, og sykdommens reservoir er aper samt myggen selv, idet virus overføres fra den ene generasjon mygg til den neste. Aedes stikker typisk "at dusk and dawn", slik at det er på disse tidspunkt man bør være ekstra nøye med myggmiddel.

Ved mistanke om smitte kan en blodprøve bekrefte diagnosen.

Symptomer

Symptomene oppstår vanligvis 3-6 dager etter smittetidspunktet. Forløpet kan være mildt og forbigående, særlig hos barn, men det kan også være alvorlig med hurtig utvikling av alvorlig sykdom. Sykdommen starter med raskt innsettende feber, skjelvinger, hodepine, muskelsmerter og kvalme med oppkast. Hos de fleste går symptomene tilbake etter 3-4 dager. Noen får imidlertid tilbakefall etter 1-2 døgn. Det kan da oppstå alvorlige symptomer med leverskade, gulsott, blødningstendens og nyresvikt. I denne fasen er det nødvendig med intensivbehandling i sykehus. Cirak 50 prosent av de smittede som utvikler en slik toksisk fase, vil dø i løpet av 10-14 dager.

Forebygging

Det finnes vaksine mot gulfeber som gir nær 100 prosent beskyttelse etter en enkelt vaksinedose. Mange land krever at du har denne vaksinen for å få turistvisum eller oppholdstillatelse. Gulfebervaksinen fås hos offentlig godkjente vaksinatører og på kommunelegekontorer. Det er viktig at du tar med deg vaksinasjonssertifikatet når du skal reise. Sertifikatet har livslang gyldighet, vksinen skal ikke fornyes. 

Den sikreste måten å forhindre smitte på er å beskytte seg mot myggstikk. I områder med gulfeber anbefales det ved utendørsopphold etter solnedgang at huden tildekkes med sokker, langbukser og langermete plagg. I tillegg anbefales bruk av myggmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET) eller tilsvarende på huden.

Klær og myggnett bør innsettes med permetrin, som holder både mygg og andre insekter, veggedyr osv. borte. Best beskyttet er man ved å oppholde seg innendørs etter solnedgang og med samtidig bruk av myggnett rundt sengen og myggnetting i dører og vinduer. Myggen gjemmer seg ofte under senger og møbler og inne i skap. Enkle overnattingssteder som har myggnetting i vinduene, kan gjøres myggfrie ved å spraye ned rommet med tilgjengelig insektsspray og skalke alle luker i noen timer. Deretter har man selv kontroll på dører og vinduer og kan lufte gjennom vinduer med myggnetting. Myggen tiltrekkes av lys i skumringen. Lyset bør derfor ikke slås på før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.

Behandling

Det finnes ingen spesifikk behandling av gulfeber. Ettersom sykdommen skyldes et virus, hjelper ikke antibiotika, f.eks penicillin. Behandlingen går derfor ut på å forhindre alvorlige skader på kroppen, blant annet alvorlige blødninger. Alle som får gulfeber, bør innlegges på sykehus.

Vil du vite mer?

  • Gulfeber - for helsepersonell