Informasjon

Hepatitt A

Hepatitt A er en betennelse i leveren forårsaket av hepatitt A virus (HAV). Hepatitt A kan opptre i epidemier, men forekommer vanligvis som enkeltilfeller i den vestlige verden.

Hva er hepatitt A?

Hepatitt A er en betennelse i leveren forårsaket av hepatitt A virus (HAV). Hepatitt A kan opptre i epidemier, men sykdommen forekommer vanligvis som enkeltilfeller. I Norge er forekomsten høyest blant stoffmisbrukere, men det har også vært epidemier blant menn som har sex med menn. Hepatitt A som importeres til Norge, er hyppigst blant nordmenn av utenlandsk opprinnelse som har vært på besøk i hjemlandet.

I 2013 og 2014 var det et utbrudd som omfattet mange europeiske land, bl.a. Norge, hvor smittekilden sannsynligvis var frosne bær importert til Europa.

Over de seneste årene har det årlig blitt meldt cirka 40 nye tilfeller per år i Norge. I 2018 ble det meldt 32 tilfeller.

Forekomsten av hepatitt A er spesielt høy i Afrika, Sør-Amerika, Midtøsten og store deler av Asia. Også i Europa har det vært en økning de seneste årene, høyest forekomst i Bulgaria, Romania og Slovakia.

Animasjon av leverbetennelse
Neste side