Informasjon

Hepatitt A

Årsak

Hepatitt A-viruset (HAV) er et motstandsdyktig virus. HAV skilles ut i avføringen til syke pasienter, og overlever på hendene til mennesker og krever temperatur over 85°C for å inaktiveres. Hepatitt A virus overlever i lengre perioder i sjøvann, ferskvann og forurenset vann. Viruset overlever utenfor kroppen i tørket tilstand i cirka 1 uke. Viruset er motstandsdyktig mot frysing, rengjøringsmidler og syrer, men det inaktiveres av formalin og klor.

HAV setter i gang en betennelsestilstand i leveren. Denne betennelsen gir leverskade og kan føre til at de små gallegangene i leveren tetner igjen for en periode. Dette gjør at gallepigment hoper seg opp og etter hvert kommer over i blodet. Gallepigment som kommer ut i kroppen, farger blant annet huden gul og vi får gulsott. Manglende gallepigment i avføringen gjør den hvit. Samtidig skilles gallestoffer ut i urinen og gjør den mørk.

Hepatitt A gir vanligvis full restitusjon uten leverskade.

Forrige side Neste side