Informasjon

Hepatitt A

Smitteoverføring

Vi kan smittes via mat eller drikkevann som er forurenset med HAV, selv om dette skjer svært sjelden i Norge. En er spesielt utsatt for smitte ved opphold i deler av verden med dårlig hygienisk standard, eller i stoffmisbrukermiljø og blant homofile.

Hepatitt A-virus overføres som regel via avføring til munn (fekal-oral smitte) i forbindelse med matlaging eller måltider, eller etter person-til-person kontakt. Spredningen øker ved dårlige sanitærforhold. Utbrudd kan også skyldes vann eller mat som inneholder viruset. Det tar 15-50 dager fra du smittes til du blir syk, i gjennomsnitt 28 dager (inkubasjonstiden).

Blod og avføring inneholder virus under inkubasjonstiden (2-3 uker) og i det tidlige sykdomsstadiet. Maksimal smittsomhet er i perioden med høyest virusutskillelse de to siste ukene før gulsott eller stigning i leverprøver (transaminaser). Virus finnes også i blodet etter etablert infeksjon og gjennom perioden med høye leverprøver. Likevel er det bare unntaksvis at hepatitt A smitter via blod.

Forrige side Neste side