Informasjon

Hepatitt A

Risikogrupper

I Norge er hepatitt A mest utbredt i stoffmisbrukermiljø, og de senere årene også blant homofile menn som har sex med mange andre menn. I andre land, særlig utviklingsland, er det dårlige sanitære og hygieniske forhold som er den viktigste forklaringen på den høye risikoen for å få hepatitt A.

Alder er en avgjørende faktor for infeksjon og alvorlighetsgrad av sykdommen. Ca. 70 prosent av voksne med hepatitt A utvikler symptomer, inklusive gulsott. Blant barn under 6 år vil derimot bare 30 prosent utvikle symptomer, og symptomene hos disse barna er vanligvis uspesifikke og forkjølelsesliknende, og de har sjelden gulsott. Barn med hepatitt A som er uten symptomer, kan skille ut virus i avføringen i opptil seks måneder. Det gjør at særlig i utviklingsland kan infeksjon hos barn ofte utløse og vedlikeholde lokale epidemier med hepatitt A.

Hepatitt A er ofte endemisk (tilstede hele tiden) i utviklingsland med dårlige sanitære forhold, blant annet fordi barn med sykdommen og uten symptomer er viktige smittespredere. I utviklede land er andelen pasienter med symptomer høyere fordi infeksjon er mer vanlig blant voksne. Det er da enklere å stanse utbredelsen.

Forrige side Neste side