Informasjon

Hepatitt A

Diagnosen

Diagnosen mistenkes utfra de typiske symptomene, og den bekreftes ved blodprøver.

Perioden før gulsotten kommer, varer i 5-7 dager, og preges av diffuse symptomer som slapphet, trøtthet, feber, nedsatt matlyst, vekttap, vedvarende verking/ubehag oppunder høyre ribbensbue, leddsmerter, diaré. Når gulsotten kommer, er pasienten oftest i bedring. Denne fasen varer fra 4 til 30 dager. Den begynner med mørkfarging av urin. Etter noen dager blir avføringen avfarget og gulsott oppstår.

Blodprøver viser forhøyet bilirubin (det stoffet som gir gulsotten) og forhøyede leverenzymer (transaminaser). Diagnosen bekreftes ved at det påvises antistoffer mot hepatitt A-viruset.

Forrige side Neste side