Informasjon

Hepatitt A

Prognose

Den akutte sykdomsfasen varer vanligvis 1-3 uker. Rekonvalesensperioden preget av slapphet kan vare i 2-3 måneder. Hos noen kan tilstanden forløpe uten at man merker det.

Gjennomgått sykdom gir varig immunitet mot HAV, det vil si at man ikke får sykdommen to ganger. Det er ingen overgang til kronisk hepatitt eller kronisk bærertilstand, og i prinsippet blir alle friske. I meget sjeldne tilfeller kan sykdommen få et alvorligere forløp (fulminant hepatitt), det skjer nesten utelukkende blant personer som er alvorlig syke på forhånd.

Forrige side Neste side