Informasjon

Hepatitt B

Hepatitt B er en leverbetennelse med hepatitt B virus (HBV). Den akutte infeksjonen er uten symptomer hos 30 prosent, 30 prosent får influensaliknende plager og 30 prosent får hepatittsymptomer. 3-5 prosent blir kroniske bærere av viruset.

Hva er hepatitt B?

Hepatitt B er en leverbetennelse med hepatitt B virus (HBV). Den akutte infeksjonen er helt symptomfri hos en av tre voksne og 90 prosent av barn under 5 år. Diagnosen stilles ved blodprøver. Inkubasjonsperioden, det vil si tiden fra smitte til eventuelle symptomer melder seg, er i gjennomsnitt 75 dager. 

Ved symptomer kan forløpet deles inn i tre faser:

  1. 1-6 måneder etter smitten vil ca. 30 prosent få symptomer på akutt leverbetennelse. Dette kan starte med slapphet, trøtthet, lett feber, nedsatt matlyst, vekttap, smerter i øvre høyre del av magen. Eventuelt muskelsmerter, leddsmerter eller diaré.
  2. Etter hvert kan det utvikles gulsott. Denne fasen kommer gjerne på et tidspunkt da du begynner å føle deg friskere (gulsottfasen).
  3. Noen pasienter blir ikke helt kvitt viruset etter den akutte fasen, og kan utvikle bærertilstand og eventuelt symptomer på kronisk leverbertennelse (kronisk hepatitt).
Forløpskurve
Forløpskurve
Animasjon av leverbetennelse

Symptomer på akutt sykdom går tilbake i løpet av 1-3 måneder, men noen kan oppleve mer langvarig slapphet. Alvorlig leversvikt opptrer hos ca. 1 prosent i forløpet av den akutte sykdommen.

På verdensbasis er hepatitt B en meget utbredt sykdom, og det anføres at 40 prosent av verdens befolkning har vært smittet, og at ca. 250 millioner mennesker lever med kronisk hepatitt B-infeksjon. I Norge er det høy forekomst av hepatitt B blant innvandrere fra Asia, Afrika og Sør-Amerika. Forekomsten er også høy blant stoffmisbrukere.

Neste side