Informasjon

Hepatitt B

Årsak

HBV finnes i blod og kroppsvæsker hos personer som er smittet. Smitte videre skjer gjennom blod eller ved seksuell kontakt. Viruset kan smitte ved nålestikk, tatovering, piercing, eksponering for infisert blod og kroppsvæsker som spytt, menstruasjonsblod, vaginal blod og sæd.

Viruset forårsaker betennelse som kan skade leverceller. De små gallegangene i leveren kan bli tette i en periode. Dermed hoper det seg opp gallepigment som etter hvert kommer over i blodet. Gallepigment som kommer ut i kroppen, farger blant annet huden gul, og du får gulsott.

Enkelte faktorer gjør deg ekstra utsatt for å bli smittet av hepatitt B:

  • Narkomane er mer utsatt på grunn av felles bruk av sprøyter
  • Homoseksuell aktivitet
  • Blødersykdom på grunn av smitte gjennom blodprodukter. I Norge er dette ikke lenger noen reell risiko
  • Helsepersonell kan være mer utsatt ved uhell med sprøyter og nålestikk
  • Dersom en gravid mor er smittet med hepatitt B, vil 90 prosent av barna bli kroniske bærere av viruset dersom barnet ikke behandles
    • Ved vaksinasjon og behandling med immunglobuliner etter fødsel, vil mindre enn 5% av barna bli kroniske bærere

Diagnosen stilles ved funn av de typiske symptomer som nevnt over, og ved hjelp av blodprøver (antistoffprøver og virusanalyser). Noen ganger kan det også være aktuelt å undersøke leveren med ultralyd, og eventuelt ta vevsprøve fra leveren.

Forrige side Neste side