Informasjon

Hepatitt B

Temaside om Korona

Årsaken til hepatitt B

HBV finnes i blod og kroppsvæsker hos personer som er smittet. Smitte videre skjer gjennom blod eller ved seksuell kontakt. Viruset forårsaker betennelse som kan skade leverceller. De små gallegangene i leveren kan bli tette i en periode. Dermed hoper det seg opp gallepigment som etter hvert kommer over i blodet. Gallepigment som kommer ut i kroppen, farger blant annet huden gul, og du får gulsott.

Enkelte faktorer gjør deg ekstra utsatt for å bli smittet av hepatitt B:

  • Narkomane er mer utsatt på grunn av felles bruk av sprøyter
  • Homoseksuell aktivitet
  • Blødersykdom på grunn av smitte gjennom blodprodukter. I Norge er dette ikke lenger noen reell risiko
  • Helsepersonell kan være mer utsatt ved uhell med sprøyter og nålestikk
  • Dersom en gravid mor er smittet med hepatitt B, vil 90 prosent av barna bli kroniske bærere av viruset dersom barnet ikke behandles
    • Ved vaksinasjon og behandling med immunglobuliner etter fødsel, vil mindre enn 5% av barna bli kroniske bærere

Diagnosen stilles ved funn av de typiske symptomer som nevnt over, og ved hjelp av blodprøver (antistoffprøver og virusanalyser). Noen ganger kan det også være aktuelt å undersøke leveren med ultralyd, og eventuelt ta vevsprøve fra leveren.

Forrige side Neste side