Informasjon

Hepatitt B

Forløpet

Det tar vanligvis 2-3 måneder (opptil 6 måneder) fra du er smittet til det opptrer symptomer. Du er smittefarlig fra cirka 6 uker før til cirka 12 uker etter sykdomsdebuten. De aller fleste er helt restituert og smittefri innen 4 måneder etter sykdomsutbruddet.

Cirka 5-10 prosent utvikler kronisk bærertilstand. Jo yngre man er, jo høyere er risikoen for kronisk bærertilstand og kronisk infeksjon. Kronisk infeksjon er en alvorlig sykdom som krever nøye oppfølging og behandling av spesialist. Omlag 30 prosent av de som er kroniske bærere, vil etter mange år kunne utvikle skrumplever (cirrhose) eller leverkreft dersom de ikke behandles.

Forrige side Neste side