Informasjon

Hepatitt B

Hepatitt B er en leverbetennelse med hepatitt B virus (HBV). Den akutte infeksjonen er uten symptomer hos 30 prosent, 30 prosent får influensaliknende plager og 30 prosent får hepatittsymptomer. 3-5 prosent blir kroniske bærere av viruset.

Forløpet av hepatitt B

Det tar vanligvis 2-3 måneder (opptil 6 måneder) fra du er smittet til det opptrer symptomer. Du er smittefarlig fra cirka 6 uker før til cirka 12 uker etter sykdomsdebuten. De aller fleste er helt restituert og smittefri innen 4 måneder etter sykdomsutbruddet.

Cirka 5-10 prosent utvikler kronisk bærertilstand. Jo yngre man er, jo høyere er risikoen for kronisk bærertilstand og kronisk infeksjon. Kronisk infeksjon er en alvorlig sykdom som krever nøye oppfølging og behandling av spesialist. Omlag 30 prosent av de som er kroniske bærere, vil etter mange år kunne utvikle skrumplever (cirrhose) eller leverkreft dersom de ikke behandles.

Forrige side Neste side