Informasjon

Forebygg høydesyke - råd til reisende

Det viktigste rådet er å bruke god tid på oppstigningen, lytte til kroppens signaler og ved tvil foreta nedstigning for å se om symptomene bedrer seg.

Mange som reiser til høyereliggende strøk, har hørt om medisiner som Diamox, Decadron eller Ibuprofen og ønsker å benytte slike medikamenter. I prinsippet bør ikke slik bruk være nødvendig hvis man planlegger å bruke god tid på oppstigningen. Dessverre ønsker ikke alle å gjøre det, og det kan da være riktig å utstyre personer med medisin til bruk dersom det oppstår symptomer. For noen kan det være riktig å gi forebyggendee behandling. Du skal imidlertid vite at alle medisinene har bivirkninger, f.eks. i form av dovenhetsfornemmelse i armer og bein og økt vannlating. Noen kan også få en kraftig allergisk reaksjon, slik at du bør ta en prøvedose hjemme for å kontrollere at du tåler medisinen.

Det vil alltid være et spørsmål om personer bør utstyres med noen få tabletter av medikamenter som kan brukes til egenbehandling i tilfelle alvorlig høydesyke skulle oppstå. På klatreekspedisjoner til ekstreme høyder er dette fornuftig. Er du vanlig fotturist, er det mer tvilsomt. Medikamenter bør ikke få deg til å bryte vanlige forholdsregler, foreta raskere oppstigninger eller vente istedenfor å gå ned. Uten medisinsk ekspertise kan medikamentene lett gi en falsk trygghet.

Diskuter dette med legen din. Sammen må dere vurdere den totale situasjonen, som dine holdninger til gjennomføringen av klatre- eller fotturen (hvor tålmodig er du?), hva slags reise det er snakk om, hvilke høyder, oppstigningshastighet og mulighet for medisinsk hjelp underveis. Hvis du utstyres med kraftigvirkende medikamenter, skal du vite at de kun skal brukes i nødsfall, og at de ikke erstatter nedstigning dersom det er nødvendig. 

Forøvrig er kanskje det viktigste tiltaket å drikke rikelig med vann. Det bidrar til å forebygge utvikling av høydesyke.

Vil du vite mer?