Informasjon

Akutt høydesyke

Høydesyke er symptomer som oppstår på grunn av manglende tilpasning til det lave oksygentrykket i store høyder.

Hva er akutt høydesyke?

Akutt høydesyke skyldes i hovedsak fysiologiske forandringer forårsaket av lavt oksygentrykk i store høyder. Kroppen trenger tid for å omstille seg til nye omgivelser, og det er særlig hurtige oppstigninger til høyder over 2500 meter som forårsaker høydesyke. Symptomene fra høydesyke kan være alt fra milde til livstruende, men de må alltid tas på alvor. 

Høydesyke illustrasjon (002).jpg

Dersom man ikke gir kroppen tilstrekkelig anledning til å justere seg til endringer i oksygentrykk kan det gi ubehagelige symptomer og ev. lede til dødelige væskeansamling i hjerne (HACE) eller lunger (HAPE) i løpet av kort tid.

Kroppen gir ofte et tidlig varsel om at høydesyke er i ferd med å utvikle seg gjennom symptomer som hodepine og/eller tung pust, men særlig akutte lungeproblemer kan oppstå uten forvarsel. Raske tiltak (nedstigning) kan være livreddende.

Høydesyke kan oppstå allerede ved opphold i høyder over 2000 meter, men dette er sjelden. Det er først ved ca. 2500 høydemeter at faren virkelig begynner å øke. Jo større høyden er, og jo hurtigere oppstigningen er, jo større er både faren for å utvikle høydesyke og konsekvensene av den. En studie fra Alpene viste at risikoen for høydesyke var ni prosent ved 2850 høydemeter, 13 prosent ved 3050 meter, 34 prosent ved 3650 meter og 53 prosent ved 4559 meter. 

Det tar som regel 6 til 12 timer fra man når høyden til symptomene melder seg. Høyden man sover i er viktigere enn høyden som nås i løpet av dagen. Straks man kommer lavere, synker risikoen for høydesyke.

Det er store individuelle forskjeller når det gjelder risiko for høydesyke. Har du tidligere opplevd høydesyke bør du være ekstra på vakt. 

God form øker risikoen for alvorlig høydesyke. Harde fysiske belastninger bør man forsøke å unngå i store høyder om kroppen ikke har hatt tilstrekkelig tid til å omstille seg. Både eldre og dårlig trente virker å være bedre beskyttet mot høydesyke, men dette gjenspeiler kanskje at disse gruppene som regel er mindre grad er vant til å presse kroppen.

Høydesyke rammer begge kjønn likt. Sykdommer som anemi, kronisk hjerte- eller lungesykdom øker risikoen for høydesyke. Det samme gjør kulde. 

Neste side