Informasjon

Høydesyke

Høydesyke er symptomer som oppstår på grunn av manglende tilpasning til det lave oksygentrykket i store høyder.

Hva er høydesyke?

Høydesyke er økt væskeansamling i hjerne (HACE) eller lunger (HAPE) som oppstår på grunn av lavt oksygentrykk i store høyder. Hovedsymptomene i startfasen er hodepine eller tung pust.

Høydesyke kan forekomme ved opphold i høyder over 2000 meter. Faren øker med økende høyde. Ved opphold mellom 2000 - 2500 meter over havet vil ca. 20% få lettere symptomer. Ved høyder over 3000 meter vil over 40% få plager. Typisk ser man denne tilstanden ved for rask oppstigning til slike høyder. Hastigheten på oppstigningen, høyden som nås og høyden hvor en sover, er med og bestemmer risiko. I tillegg er det store individuelle forskjeller når det gjelder risiko for høydesyke.

Neste side