Informasjon

Akutt høydesyke

Temaside om Korona

Årsaker

Når oksygentrykket avtar, vil kroppen starte reguleringsmekanismer for å tilpasse seg oksygenmangel: 

  • Hjertefrekvensen øker og pusten går raskere.
    • Når pusten går raskere taper vi mer væske. Grunnen til det er at varm luft bærer mer væske enn kald, og luften varmes i lungene. På et vanlig døgn vil dette væsketapet utgjøre flere liter, og det er enda større i høyden.
  • Trykket i lungekretsløpet øker, det blir forstyrrelser i saltbalanse og i pH-verdi i blodet, og dette påvirker også nyrenes væskeregulering.
  • Ved høydeopphold vil kroppen tilpasse seg høyden ved å produsere et større antall røde blodceller. Dette øker den oksygenbindende evnen.
    • Kroppens tilpasninger til høyden starter omtrent umiddelbart, men det tar noen uker før kroppen har nådd sitt nye mål. På samme måte avtar produksjonen av røde blodceller når man kommer ned i lavlandet igjen, og etter noen uker er effekten borte.
    • Idrettsutøvere bruker høydeopphold før større arrangement for å utnytte kroppens naturlige oppregulering av røde blodlegemer. Bloddoping er en "snarvei" til den samme effekten.

Summen av dette er væskeutsiving og hevelse utenfor blodårene (ødem), spesielt i hjernen og lungene.

Faktorer som manglende akklimatisering, fysisk anstrengelse eller andre sykdommer som hjerte- eller lungesykdom, vil øke risikoen for utvikling av høydesyke. God fysisk form beskytter ikke mot høydesyke.

Forrige side Neste side