Informasjon

Akutt høydesyke

Temaside om Korona

Symptomene

Varselsplakat høydesyke
Varselsplakat høydesyke

Typisk utvikler symptomene seg 6 til 12 timer etter ankomst til en ny høyde, noen ganger så tidlig som etter én time. Det vanligste symptomet er hodepine. Hodepine ved høydesyke er ofte verre om natten eller rett etter man har stått opp, og den forverres også ved anstrengelse. Hodepine er ikke nok til at man mistenker høydesyke, da kreves også minst ett av følgende symptomer: kvalme, tap av matlyst, problemer med å falle i søvn, svimmelhet og utmattelse.

Symptomene er ofte vage i starten, men de utvikler seg som regel og blir kraftigere om man ikke tar hensyn til dem. Utvikler symptomene seg til å bli kraftig hodepine, kvalme med oppkast, svimmelhet/ørhet, forvirring, synsforstyrrelser, balanseforstyrrelser og ev. ukontrollerte bevegelser kreves tiltak. Forverring av symptomene kan tyde på at man er i ferd med å utvikle økt væskeansamling i hjernen - HACE. HACE er forkortelse for "High Altitude Cerebral Edema", et høydeutløst hjerneødem. Ved symptomer på HACE bør nedstigning starte umiddelbart, uten tiltak kan denne tilstanden drepe.

De fleste som dør som følge av akutt høydesyke dør som følge av økt væskeansamling i lungene - HAPE ("High Altitude Pulmonary Edema"). Tegn på væskeansamling i lungene oppstår vanligvis andre natt i en ny høyde over 3000 meter. Typiske tidlige tegn er betydelig nedsatt fysisk yteevne og tørrhoste. Etter hvert kan det bli synlig blåfarge på leppene (cyanose). Først sent i forløpet utvikles alvorlige pusteproblem med blodtilblandet, skummende oppspytt.

Både HAPE og HACE bør fortrinnsvis behandles med umiddelbar nedstigning og eventuelt samtidig ekstra tilførsel av oksygen. Dette er ikke alltid mulig, andre tiltak er i utgangspunktet nødløsninger. 

Forrige side Neste side