Informasjon

Akutt høydesyke

Temaside om Korona

Forløp

De lette plagene vil oftest gli over i løpet av 24 til 48 timer ved at oppstigningen stanses. Overnatting bør foregå på forrige natts høyde. Alvorlig høydesyke med redusert bevissthet eller lungeødem er livstruende og krever intens behandling og forflytning til lav høyde. Sykdommen kan forverre seg raskt over timer. Uten tilpassede tiltak og/eller behandling kan tilstanden være dødelig.

Personer som har reagert med høydesyke én gang, har klart høyere risiko for å reagere på lignende måte senere. Særlig gjelder det dem som har opplevd pustevansker. Forebyggende tiltak og eventuelt medisiner bør derfor vurderes ved senere oppstigninger.

Forrige side Neste side