Informasjon

Japansk encefalitt

Japansk encefalitt er en myggoverført virusinfeksjon som kan føre til alvorlig hjernebetennelse. Sykdommen finnes i en rekke land i Sørøst-Asia.

Hva er japansk encefalitt?

Japansk encefalitt er en virusinfeksjon som overføres ved myggstikk. Det er en flavivirusinfeksjon i likhet med denguefeber, Vest-Nil-virus og gulfeber. Sykdommen kan i noen tilfeller føre til alvorlig hjernebetennelse (encefalitt). Sykdommen er utbredt i Sørøst-Asia, inklusive en rekke populære turistmål. Sykdommen forekommer i tropiske og subtropiske områder, spesielt på landsbygda i områder med både svinehold og dyrking av ris.

Smitte

Reservoiret for virus finnes først og fremst hos svin. Enkelte vadefugler fungerer også som verter og kan spre sykdommen. Viruset overføres fra dyr til mennesker ved myggstikk. Myggen stikker utendørs om natten, fra solnedgang til soloppgang, spesielt i storbyenes utkant eller ute på landet nær rismarker eller lignende våtområder. Mennesker er særlig følsomme for viruset og kan få alvorlig encefalitt.

Sykdommen smitter ikke fra menneske til menneske.

Symptomer

De fleste som blir smittet, har lite symptomer og får kun en mild influensalignende reaksjon. Men hos omtrent 1 av 250 til 500 som smittes, utvikles en hjernebetennelse (japansk encefalitt) som er en alvorlig komplikasjon med en dødelighet på 25-35 prosent. Symptomene på hjernebetennelse er kraftig hodepine, kvalme og oppkast, nakkestivhet, rykninger, kramper og bevisstløshet. Dette kan være en livstruende situasjon.

Sykdommen kan påvises ved hjelp av blodprøve eller prøve av ryggmargsvæsken.

Hvordan unngå smitte?

Du kan redusere risiko for smitte betydelig ved å beskytte seg mot myggstikk. I områder med japansk encefalitt anbefales det ved utendørsopphold etter solnedgang at huden tildekkes med sokker, langbukser og langermete plagg. I tillegg anbefales bruk av myggmidler som inneholder dietyltoluamid (DEET) eller tilsvarende på huden.

Klær og myggnett bør innsettes med permetrin, som holder både mygg og andre insekter unna. Best beskyttet er man innendørs med samtidig bruk av myggnett rundt sengen og myggnetting i dører og vinduer. Myggen gjemmer seg ofte under senger og møbler og inne i skap. Enkle overnattingssteder som har myggnetting i vinduene, kan gjøres myggfrie ved å spraye ned rommet med tilgjengelig insektsspray og skalke alle luker i noen timer. Deretter har man selv kontroll på dører og vinduer og kan lufte gjennom vinduer med myggnetting. Myggen tiltrekkes av lys i skumringen. Lyset bør derfor ikke slås på før dører og vinduer er lukket. Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie.

Det finnes effektiv vaksine mot japansk encefalitt. Vaksine anbefales som regel til personer som skal oppholde seg mer enn 4 uker på landsbygda i områder der sykdommen forekommer. Vaksinen (Ixiaro) kan gis fra 2 måneders alder, og gis som to doser med 4 ukers intervall.

Hva er behandlingen?

Det finnes ingen spesifikk behandling av japansk encefalitt. Ettersom sykdommen skyldes et virus, hjelper det ikke med antibiotika. Behandlingen går ut på å gi kroppen maksimal støtte og forebygge komplikasjoner.

Ved hjernebetennelse er det svært viktig med rask innleggelse på sykehus. Det er en meget alvorlig tilstand med en dødelighet på 20-30 prosent. Blant de overlevende er det høy forekomst (30-50 prosent) av betydelige kognitive sekveler.

Vaksinering

Vaksinasjon anbefales til personer som skal oppholde seg mer enn 4 uker i smittefarlige (endemiske) områder utenfor storbyer/turiststeder under sykdomssesongen. Nord for 17. breddegrad er sesongen fra april til november. Sør for 17. breddegrad er sesongen hele året.

Voksne vaksineres med to doser med 4 ukers mellomrom (dag 0 og dag 28). Den andre dosen bør gis senest ti dager før avreise, dels av hensyn til bivirkninger, dels for å sikre beskyttelse ved ankomst. Dersom det er behov for lengre tids beskyttelse, anbefales en vaksine nr. 3 etter 12-24 måneder.

Barn under 3 år vaksineres med halv dose, forøvrig gjelder det samme som for voksne. Vaksinen er godkjent for barn ned til 2 måneders alder.

Vil du vite mer?

  • Myggstikkforebygging
  • Japansk encefalitt - for helsepersonell