Informasjon

Kolera

Kolera er en bakteriesykdom som kan medføre kraftig diaré. Sykdommen smitter oftest via forurenset vann. Kan på kort tid medføre store epidemier i områder med dårlige sanitære forhold.

Hva er kolera?

Kolera er en akutt diarésykdom som forårsakes av bakterien Vibrio cholerae. Bakterien spres først og fremst gjennom forurenset drikkevann, og opptrer særlig i områder med dårlige sanitære forhold.

De fleste får milde plager med forbigående lett diaré av kolera. Alvorlig sykdom er karakterisert ved plutselig innsettende, kraftig og vandig diaré, diarévolum kan være opptil 1 liter per time. Avføringen er grå og grumsete ("risvannsdiaré"), og uten avføringslukt, blod eller puss. Uttørring, lavt blodtrykk og sirkulasjonssvikt kan utvikles hurtig og lede til organsvikt (særlig nyre).

Kolera opptrer i epidemier, særlig i Sør-Asia (Ganges-delta-regionen), og der store menneskemengder er samlet på små steder med dårlig tilgang til både toaletter og rent drikkevann. Hyppigst under kriger og sultkatastrofer, for eksempel i flyktningleirer og etter jordskjelv. Det store tallet klimaflyktninger er forventet å øke forekomsten av sykdommen.

I noen områder ligger kolera alltid som et bakteppe (forekommer endemisk). I slike områder har barn i alderen 2-4 år høyest forekomst av sykdommen, og det er også barn som har lettest for å dø som følge av infeksjonen.

Det anslås at 2-3 millioner mennesker rammes av kolera årlig, og at sykdommen forårsaker omtrent 100.000 dødsfall på verdensbasis. Innrapporterte tall om tilstanden er betydelig lavere. Det antas at dette skyldes at kolera særlig rammer fattige områder med begrenset mulighet til å rapportere, men også en frykt for at tallene skal ødelegge for handel og turisme i utsatte områder

Kolera er sesongavhengig. I Bangladesh, der tilstanden er endemisk, er det to høysesonger per år som korresponderer med den varme sesongen før og etter monsun-regnet. I 2022 forekommer kolera endemisk i omtrent 80 land.

Vi har en pågående epidemi etter jordskjelvet på Haiti i 2010, og minst 20 millioner mennesker er drevet på flukt av flom i Pakistan og Nigeria i 2022 - noe som kan gi katastrofale følger med tanke på kolera. 

Neste side