Informasjon

Risiko ved lange flyreiser

Forekomst av blodpropp

Det foreligger dokumentasjon for at risiko for tromboembolisk sykdom er noe økt i forbindelse med flyreiser. Dokumentasjonen er svak, men den er relativt konsistent. Forekomsten er høyere blant de som reiser langt, og den er høyest de to første ukene etter reisen. Sjansen for tromboembolisk sykdom er sannsynligvis svært liten, men for risikogrupper kan det være relevant med forebyggende behandling. Det er fortsatt nødvendig med god forskning på dette området.

Siden stadig flere av oss drar ut på lange flyreiser, er det grunn til å forvente en økning i antallet med blodpropp. På verdensbasis var det i 2019 ca. 4,5 milliarder flypassasjerer per år. Samme året var antallet i Norge vel 54 millioner. 

Data for forekomst av blodproppsykdom er usikre, men risiko for sykdom er generelt liten. En samlestudie (metaanalyse) fant at risikoen blant reisende uansett transportmiddel, var økt 2,8 ganger. Og risikoen for venøs tromboemboli økte med 18 prosent hver andre time blant alle reisende og 26 prosent blant de som reiste med fly. En studie har funnet at risikoen for å utvikle dyp venetrombose i løpet av 8 uker etter en lengrevarende flyreise, er 2 per 10.000 eller 0,02 prosent.

Forrige side Neste side