Informasjon

Lange reiser øker risikoen for blodpropp

Risikoen for blodpropp dobles etter å ha reist i fire timer eller mer uten at du har beveget deg. Men fortsatt er denne risikoen relativt lav.

Nylig publiserte Verdens helseorganisasjon resultater fra en studie om reise og blodpropp1. Funnene indikerer at risikoen for å utvikle blodpropp (venetrombose) omtrent dobles etter å ha reist i fire timer eller mer uten at du får beveget deg. Men forfatterne påpeker at den absolutte risikoen for å utvikle blodpropp på reise fortsatt er relativt lav - det vil si risikoen for at du skal få blodpropp er ikke større enn 1 til 6000 (0,017%) i gjennomsnitt.

Rør litt på deg og unngå trange klær

De to vanligste blodproppsykdommene (tromboembolisk sykdom) er dyp venetrombose og blodpropp i lungene (lungeemboli). Dyp venetrombose er en tilstand hvor en blodpropp utvikles i dype vener, vanligvis i leggen. Tilstanden kan være livstruende hvis blodproppen løsner og fyker opp til lungene.

Studien viser at de som reiser med fly, tog, buss og bil har høyere risiko for å få blodpropp når de ikke får beveget seg på reiser som varer i mer enn fire timer. For å forebygge dette kan du gjøre noen enkle benøvelser, eller sørge for å få beveget deg litt. Du bør også unngå trange/stramme klær og bruk elastiske strømper hvis du har hatt blodpropp før.

Fedme og høyde kan øke risikoen

En studie som har sett spesielt på flyreiser, viser at de som tar flere flyreiser i løpet av kort tid, har høyere risiko for å utvikle denne tilstanden. Det er fordi den økte risikoen for blodpropp vedvarer i omtrent fire uker.

Andre faktorer som høyner risikoen for blodproppsykdom i forbindelse med reise, er: fedme, å være veldig høy (over 1.90) eller veldig lav (under 1.60), bruk av p-piller og arvelige blodsykdommer som øker risikoen for blodpropp.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. WHO. WHO Research Into Global Hazards of Travel (WRIGHT) project. 29. June, 2007.