Informasjon

Legemidler på utenlandsreise

Temaside om Korona

På nettsidene til Statens legemiddelverk kan du lese mer om hvilke regler som gjelder for å medbringe legemidler på utenlandsreise. Disse artiklene finner du her: Legemidler på utenlandsreise.