Informasjon

Doksysyklin

Hovedformålet med medikamentell forebygging er å hindre dødsfall på grunn av malaria. Samtidig tilstrebes minst mulig bivirkninger av medikamentene.

Fra Folkehelseinstituttet: Forebygging av malaria hos reisende, 2018.

Ingen medikamenter gir fullstendig beskyttelse mot malaria. Noen virker vesentlig i inkubasjonstiden før parasittene når de røde blodlegemene (for eksempel atovakvon-proguanil). Dette kalles primærprofylakse eller kausal pro­fylakse. Andre medikamenter hemmer formeringen av parasittene (for eksempel klorokin, meflokin) og benevnes schizonticider. Dette kalles suppresjonsprofylakse.

Generelt

Doksysyklin anbefales vanligvis ikke som et førstevalg ved forebyggende behandling mot malaria. Unntak hvor dette er førstevalg er enkelte områder med lite turisme i grenseområdene mellom Thailand, Kambodsja og Myanmar. Dersom atovakvon-proguanil eller meflokin av en eller annen grunn ikke kan benyttes, kan doksysyklin være et alternativ. Doksysyklin er også betydelig billigere enn atovakvon-proguanil. Fare for utvikling av resistens hos forskjellige mikrober (ikke bare malaria) gjør at man ikke anbefaler å bruke dette preparatet over lang tid, helst ikke over 3 måneder.

Doksysyklin tolereres vanligvis godt. De mest vanlige bivirkningene er milde mageplager (løs mage, luft, kvalme) i tillegg til utvikling av soppinfeksjon, vanligst i underlivet hos kvinner. Det er også kjent at cirka 3 prosent av dem som bruker doksysyklin utvikler såkalt fotosensibilisering, det vil si overømfintlighet for sollys. Kraftig soleksponering bør derfor unngås ved denne behandlingen.

Dosering

  • Voksne og barn over 12 år: 100 mg daglig (1 tablett)
  • Behandlingen starter én dag før innreise, fortsetter under oppholdet og i 4 uker etter utreise fra malariaområde
  • Doksysyklin skal ikke brukes til barn under 12 år, gravide eller ved amming.

Interaksjoner

Doksysyklin kan påvirkes av annen medisin som brukes, og andre medisiner kan påvirke effekten av doksysyklin. Husk derfor å informere legen din om annen medisinbruk.

Kfr. felleskatalogen.no/medisin/interaksjon (for legen)

Hvor god er beskyttelsen?

Ingen medisiner gir 100 prosent beskyttelse. Det er derfor viktig at du alltid tar kontakt med lege dersom du får feber etter opphold i malariaområde, selv om du har tatt medisiner som foreskrevet. Feber etter slike opphold betraktes som malaria inntil det motsatte er bevist. Husk at malaria kan være en livsfarlig infeksjon dersom den ikke blir behandlet raskt.

Vil du vite mer?