Informasjon

Klorokiner

Klorokinforbindelser har i dag liten plass som malariaprofylakse for turister.

Fra Folkehelseinstituttet: Forebygging av malaria hos reisende, 2018.

Generelt

Klorokinforbindelser (hydroksyklorokinsulfat og proguanil) er fortsatt effektive mot den godartede malariatypen P. vivax. De stedene der denne malariavarianten dominerer, behandler man nå som regel ikke med forebyggende medisiner, god myggstikkprofylakse regnes som tilstrekkelig.

Klorokinforbindelsen (Plaquenil) tåles vanligvis godt. Preparatet virker på malariaparasitten i den fasen hvor den oppholder seg i de røde blodlegemene. Sjeldne bivirkninger er hodepine og kvalme, eventuelt akkomodasjonsparese (uklart syn) - alle bivirkningene går over etter noen timer. I slike tilfeller tolereres tablettene bedre hvis de tas til kveldsmaten. Det er ikke påvist netthinneskade eller varige synsforandringer.

Hydroksyklorokinsulfat frarådes ved psoriasis på grunn av forverring av sykdommen hos 2-4 prosent av psoriasis­pasientene. Nevropsykiatriske bivirkninger er rapportert, og medikamentet er kontraindisert ved epilepsi.

Klorokin interagerer med flere legemidler. Det gir økt konsentrasjon av digoksin, og opptil 3-4 ganger økt konsentrasjon av ciklosporin med risiko for nyreskade. Det er økt kramperisiko ved samtidig bruk av kinoloner og meflokin. Cimetidin gir økt konsentrasjon av klorokin. Hydroksyklorokin gir økt konsentrasjon av metotreksat. Proguanil øker effekten av warfarin.

I en del land i Mellom-Amerika gir hydroksyklorokinsulfat tilstrekkelig beskyttelse, men atovakvon/proguanil eller meflokin er ofte et bedre alternativ. Ved langvarig opphold på landsbygda i India (utenom nordøstlige og sørlige deler) samt i det sørlige Pakistan kan det være aktuelt å benytte, men beskyttelse mot myggstikk er som regel nok.

Indikasjoner for bruk

 • I Norge er den eksisterende 200 mg-tabletten med hydroksyklorokin ikke tilpasset til bruk hos barn, og pga. fare for overdosering anbefales derfor ikke preparatet brukt til barn under 6 år eller under 31 kg.
 • Kan være aktuelt for voksne som ikke tåler atovakvon-proguanil, meflokin eller doksysyklin
 • For gravide dersom opphold i malariaområder er helt nødvendig

I helt spesielle tilfeller, det vil si i unntakstilfeller, kan det være aktuelt å bruke kombinasjonen klorokin/proguanil

Dosering

 • Behandling startes en uke før innreise til malariaområde, fortsettes under oppholdet og i 6-8 uker etter utreise fra malariaområde
 • Dosen tas en gang i uken på samme ukedag
 • Voksne og barn over 14 år: 2 tabletter a 200 mg per uke
 • Barn: 6,5 mg/kg kroppsvekt 1 x per uke. 
  • Tablettene kan deles eller knuses, ev. kan det lages mikstur.
  • Doseen tas én gang i uken på samme ukedag

Graviditet

Gravide bør frarådes å reise til malariastrøk dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom den gravide reiser til malariastrøk er det viktig å bruke riktig forebyggende behandling. Klorokin er ufarlig i den doseringen som anbefales i hele svangerskapet. Men obs! - oppbevares utilgjengelig for barn på grunn av fare for alvorlige forgiftninger ved inntak på over 20 tabletter.

Preparatet kan også brukes under amming.

Hvor god er beskyttelsen?

Ingen medisiner gir 100 prosent beskyttelse. Det er derfor viktig at du alltid tar kontakt med lege dersom du får feber etter opphold i malariaområde selv om du har tatt medisiner som foreskrevet. Feber etter slike opphold betraktes som malaria inntil det motsatte er bevist. Husk at malaria kan være en livsfarlig infeksjon dersom den ikke blir behandlet raskt.

Vil du vite mer?