Informasjon

Atovakvon-proguanil (Malarone)

Atovakvon-proguanil brukes både forebyggende mot og i behandlingen av malaria. Det finnes i handelen som legemidlene Malarone®, Provaqomyl® og Malarone Junior®.

Temaside om Korona

Fra Folkehelseinstituttet: Forebygging av malaria hos reisende; 2018.

Generelt

Mygg (Aedes)

Atovakvon-proguanil er godt utprøvd hos voksne, og det er ikke registrert alvorlige bivirkninger. Medikamentet virker på malaria-parasitten både i leveren og i de røde blodlegemene. Preparatet brukes først og fremst til forebygging av malaria, men kan også benyttes til behandling av sykdommen.

Bivirkningene som er registrert, er lette mageplager i form av mageknip, kvalme eller forbigående løs mage. Medisinen kan også gi utslett, håravfall og munnsår. Noen opplever forbigående reduksjon av blodprosent og forhøyede levertall. Medisinen gir ikke psykiske bivirkninger som er beskrevet ved andre typer malariamedisiner.

Dosering

Atovakvon-proguanil er bare godkjent som forebyggende behandling for barn fra 11 kg og oppover. Barnetabletter, Malarone Junior, har 1/4 styrke sammenlignet med Malarone for voksne. For barn beregnes dosene etter vekt (kfr tablell under).

Preparatene skal tas daglig, fra én dag før til én uke etter opphold i malariaområde. Tidligere ble det anbefalt at Malarone ikke skulle brukes til opphold med varighet over 4 uker. Denne begrensningen er fjernet.

  • Behandlingen startes ett døgn før innreise til malariaområde, og fortsettes under hele oppholdet
  • Behandlingen fortsetter i en uke etter utreise fra malariaområde
  • Den daglige dosen bør tas sammen med fettholdig mat eller melk, og til samme tid hver dag
  Daglig dose
Kroppsvekt (kg) Atovakvon (mg) Proguanil (mg) Antall tabletter
0-10 0 0 Ikke anbefalt
11-20 62,5 25 1 tbl. Malarone Junior
21-30 125 50 2 tbl. Malarone Junior
31-40 187,5 75 3 tbl. Malarone Junior
> 40 250 100 1 tbl. Malarone

Graviditet

Gravide bør frarådes å reise til malariastrøk dersom det ikke er helt nødvendig. Dersom den gravide likevel velger å reise til malariastrøk er det viktig å bruke forebyggende behandling. Sikkerheten ved bruk av atovakvon-proguanil hos gravide er ikke klarlagt, og potensiell risiko er ukjent. Bruk av Malarone under graviditet bør derfor "bare velges dersom de forventede fordeler for moren oppveier risiko for barnet" - det vil si at det generelt ikke anbefales. På grunn av manglende data anbefales Malarone heller ikke til ammende.

Interaksjoner

Malarone kan påvirkes av annen medisin som brukes, og andre medisiner kan påvirke effekten av Malarone. Husk derfor å informere legen din om annen medisinbruk.

Kfr. felleskatalogen.no/medisin/interaksjon (for legen)

Hvor god er beskyttelsen?

Selv om dette er et effektivt preparat, så gir heller ikke denne medisinen 100 prosent beskyttelse. Det er derfor viktig at du alltid tar kontakt med lege dersom du får feber etter opphold i malariaområde, selv om du har tatt medisiner som foreskrevet. Feber etter slike opphold betraktes som malaria inntil det motsatte er bevist. Husk at malaria kan være en livsfarlig infeksjon dersom den ikke blir behandlet raskt.

Vil du vite mer?

  • Malaria
  • Beskyttelse mot myggstikk