Informasjon

Proguanil

Proguanil er en forebyggende medisin mot malaria. Preparatet er avregistrert i Norge, men kan fås på registreringsfritak.

Fra Folkehelseinstituttet: Forebygging av malaria hos reisende; 2018.

Generelt

Mygg (Aedes)

Proguanil (Paludrine) skal aldri gis alene som malariaforebyggende behandling. Preparatet er avregistrert i Norge, men kan fortsatt fås på registreringsfritak.

Proguanil er i unntakstilfeller aktuelt som forebyggende medisin sammen med klorokin (hydroksyklorokinsulfat / Plaquenil).

Proguanil inngår som en fast del av kombinasjonspreparatet atovakvon-proguanil (Malarone og Provaqomyl).

Til brukere av proguanil

Behandlingstid

Behandlingen påbegynnes en uke før innreise til malariaområde, fortsetter under oppholdet og avsluttes 4 uker etter utreise fra malariaområde.

Bivirkninger

Bivirkninger kan være håravfall, munnsår og forbigående mageplager

Interaksjoner

Proguanil kan påvirkes av annen medisin som brukes, og andre medisiner kan påvirke effekten av proguanil. Husk derfor å informere legen din om annen medisinbruk.

Kfr. felleskatalogen.no/medisin/interaksjon (for legen)

Hvor god er beskyttelsen?

Forebyggende behandling gir god beskyttelse, men ingen medisiner beskytter 100 prosent. Det er derfor viktig at du alltid tar kontakt med lege dersom du får feber etter opphold i malariaområde selv om du har tatt medisiner som foreskrevet. Feber etter slike opphold betraktes som malaria inntil det motsatte er bevist. Husk at malaria kan være en livsfarlig infeksjon dersom den ikke blir behandlet raskt.

Om medikamentene

Malarone® og Provaqomyl® er godkjent som profylakse for barn og voksne ≥ 40 kg. Malarone Junior® har ¼ av styrken til Malarone for voksne og doseres etter vekt og kan gis som profylakse til barn ≥ 11 kg.  Atovakvon / proguanil tas ett døgn før avreise, fortsetter under oppholdet og avsluttes 1 uke etter utreise fra malariaområde. Se egen omtale.

Sikkerheten ved samtidig bruk av atovakvon / proguanil hos gravide er ikke klarlagt og potensiell risiko er ukjent. Bruk av atovakvon / proguanil under graviditet bør derfor kun overveies dersom de forventede fordeler for moren oppveier mulig risiko for fosteret. P.g.a. manglende data anbefales atovakvon / proguanil foreløpig ikke til ammende.

Den daglige dosen bør tas sammen med litt fettholdig mat eller helmelk (for å oppnå maksimum absorpsjon) og til samme tid hver dag. Bivirkninger som er registrert, er lette abdominale plager, utslett, håravfall og munnsår. Atovakvon / proguanil er noe dyrere enn de andre antimalariamidlene som brukes som profylakse. Den tidligere begrensning på hvor lenge man bør bruke atovakvon / proguanil falt bort i 2012, og beslutningen om hvor lenge dette medikamentet kan brukes, tas av utskrivende lege.

Vil du vite mer?