Informasjon

Malaria - smitteforebygging

Malaria skyldes en infeksjon med en parasitt som kalles Plasmodium. Smitten overføres ved myggstikk.

Hva er malaria?

Malariamyggen blir smittebærer etter å ha sugd blod som inneholder umodne former av parasitten. Parasitten utvikler seg i myggen til det stadiet som er smittsomt for menneske, og overføres til mennesket ved myggstikk.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har beregnet at det i 2018 var cirka 228 millioner tilfeller av malariasykdom i verden, og cirka 405 000 dødsfall. Dette betyr en betydelig nedgang i forekomst (over 30 prosent) og dødelighet i løpet av de siste 5-10 årene. I Norge ble det i 2018 meldt 54 tilfeller av sykdommen, i perioden 2005-2012 var det stabile tall med rundt 35 tilfeller årlig, men fra 2013 har den årlige forekomsten meldt i Norge vært 87, 120, 94, 75 og nå sist altså 54 tilfeller. De aller fleste smittes i Afrika, hvor P falciparum er hyppigst.

De fleste tilfeller av malaria som diagnostiseres i Norge i dag, er blant personer av utenlandsk opprinnelse etter besøk til slektninger og venner. Personer av utenlandsk herkomst vil etter en tid utenfor malariaområde være like mottakelige for utvikling av malariasykdom som personer av norsk herkomst.

Det finnes 5 forskjellige arter av parasitten som kan smitte mennesker: Plasmodium falciparum, vivax, ovale, malariae og knowlesi. Plasmodium falciparum er den hyppigste, og også den farligste varianten.

Se "Informasjon om malaria"

Neste side