Informasjon

Malaria - smitteforebygging

Malaria skyldes en infeksjon med en parasitt som kalles Plasmodium. Smitten overføres ved myggstikk.

Hva er malaria?

Malariamyggen blir selv smittet etter å ha sugd blod som inneholder umodne former av parasitten. Parasitten utvikler seg i myggen til det stadiet som er smittsomt for menneske, og overføres til mennesket ved myggstikk.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har beregnet at det i 2012 var ca. 207 millioner tilfeller av malariasykdom i verden, og ca. 627 000 dødsfall. Dette betyr en betydelig nedgang i forekomst (over 30%) og dødelighet i løpet av de siste 5-10 år. I Norge ble det i 2012 meldt 36 tilfeller av sykdommen, i perioden 2005-2012 var det stabile tall med rundt 35 tilfeller årlig. De aller fleste smittes i Afrika, hvor P falciparum er hyppigst.

Det finnes 4 forskjellige arter av parasitten: Plasmodium falciparum, vivax, ovale og malariae. Plasmodium falciparum er den hyppigste, og også den farligste varianten.

Se "Informasjon om malaria"

Hvor er jeg utsatt for malariasmitte?

Risikoen for å bli smittet med malaria kan variere både mellom de ulike land, mellom ulike områder innen landene, og mellom årstider (regntid). I utarbeidelsen av anbefalingene er risikoen for malariasmitte veid opp mot risikoen for bivirkninger ved bruk av medikamentell profylakse (forebygging). Generelt er risikoen for medikamentelle bivirkninger størst initialt mens risikoen for smitte med malaria øker med lengden av oppholdet i et malariaområde. For enkelte land har derfor lengden av oppholdet i malariaområdet betydning for om det anbefales bruk av medikamentell profylakse eller ikke.

Hele Afrika sør for Sahara bortsett fra deler helt sør er høyrisikoområde for å få malaria og at alle reisende til dette området bør benytte både myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse. For spesielle grupper som befinner seg langt fra lokalt helsevesen i dette området kan det i sjeldne tilfeller, i tillegg til profylakse, være aktuelt å utstyre den reisende med selvbehandlingspakke mot malaria.

Se "Vaksinasjoner og malariaprofylakse ved utenlandsreiser"

Forbyggende behandling

Før du reiser

 • Dersom du har tenkt deg på reise, bør du i god tid sette deg inn i hvilke vaksiner og medisiner som trengs i det området du skal til
  • Ikke vent med å bestille time, ventetiden kan i høysesongene være lang
 • Dersom det anbefales forebyggende behandling mot malaria i det området du skal til, begynner behandlingen 1-2 uker før avreise og pågår under hele oppholdet. Man skal i tillegg fortsette med medisinene etter at man har forlatt malariaområdet
  • Gravide bør ikke reise til malariautsatte steder. Blir man smittet, er dette en alvorlig tilstand både for fosteret og moren
  • Det finnes også begrensninger for gravide når det gjelder bruken av noen av medikamentene som benyttes mot malaria

Når du er kommet frem

 • Risikoen for smitte er størst mellom solnedgang og soloppgang. I denne perioden bør kroppen være dekket med klær, og myggfrastøtende spray brukes hver 4. time på de delene som ikke er kontinuerlig tildekket
  • Myggmidlene bør være av typene som inneholder dietyltoluamid, ofte forkortet til DEET
 • Bolig eller overnattingssted bør undersøkes med tanke på mygg
 • Myggnett anbefales der man sover. Du bør impregnere myggnettet, mest brukt er et impregneringsstoff som heter permetrin
 • Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie, men ta likevel forhåndsregler. Undersøk om du kan observere mygg
 • Lukk vinduer og dører før du skrur på lyset i rommet om kvelden
 • Mer detaljer om forebygging av smitte, se egen informasjon: Myggstikkprofylakse

Hvor sikker er behandlingen?

 • Det er viktig å huske på at forebyggende behandling ikke gir deg 100% sikker beskyttelse
 • Får du feber på reiser eller i ukene etter at du er kommet hjem, skal du så raskt som mulig komme deg til legen for å få undersøkt hva dette er. Regelen er at det er malaria inntil det motsatte er bevist
  • Samtidig kan det være nyttig å vite at feber de første to ukene i et malariautsatt området ikke kan være malaria
 • Dersom reisen din går til fjerntliggende områder hvor det til tider kan være vanskelig å komme seg til lege, vil det være mulig å få med seg en beredskapspakke med medisiner, slik at du kan behandle deg selv dersom du blir smittet
 • De første månedene etter reise er det viktig å informere om at man har vært i et malariautsatt område når man oppsøker lege

Vil du vite mer?