Informasjon

Malaria - smitteforebygging

Malaria skyldes en infeksjon med en parasitt som kalles Plasmodium. Smitten overføres ved myggstikk.

Temaside om Korona

Hva er malaria?

Malariamyggen blir selv smittet etter å ha sugd blod som inneholder umodne former av parasitten. Parasitten utvikler seg i myggen til det stadiet som er smittsomt for menneske, og overføres til mennesket ved myggstikk.

Verdens Helseorganisasjon (WHO) har beregnet at det i 2016 var cirka 245 millioner tilfeller av malariasykdom i verden, og cirka 445 000 dødsfall. Dette betyr en betydelig nedgang i forekomst (over 30 prosent) og dødelighet i løpet av de siste 5-10 årene. I Norge ble det i 2017 meldt 61 tilfeller av sykdommen, i perioden 2005-2012 var det stabile tall med rundt 35 tilfeller årlig, men fra 2013 har den årlige forekomsten meldt i Norge vært 87, 120, 94, 75 og nå sist altså 61 tilfeller. De aller fleste smittes i Afrika, hvor P falciparum er hyppigst.

Det finnes 4 forskjellige arter av parasitten: Plasmodium falciparum, vivax, ovale og malariae. Plasmodium falciparum er den hyppigste, og også den farligste varianten.

Se "Informasjon om malaria"

Hvor er jeg utsatt for malariasmitte?

Risikoen for å bli smittet med malaria kan variere både mellom de ulike land, mellom ulike områder innen landene, og mellom årstider (regntid). I utarbeidelsen av anbefalingene er risikoen for malariasmitte veid opp mot risikoen for bivirkninger ved bruk av medikamentell profylakse (forebygging). Generelt er risikoen for medikamentelle bivirkninger størst i starten av behandlingen, mens risikoen for smitte med malaria øker med lengden av oppholdet i et malariaområde. For enkelte land har derfor lengden av oppholdet i malariaområdet betydning for om det anbefales bruk av medikamentell profylakse eller ikke.

Hele Afrika sør for Sahara, bortsett fra deler helt sør, er høyrisikoområde for å få malaria og alle reisende til dette området bør benytte både myggstikkprofylakse og medikamentell profylakse. For spesielle grupper som befinner seg langt fra lokalt helsevesen i dette området, kan det i sjeldne tilfeller, i tillegg til profylakse, være aktuelt å utstyre den reisende med selvbehandlingspakke mot malaria.

Se "Vaksinasjoner og malariaprofylakse ved utenlandsreiser"

Forbyggende behandling

Før du reiser

 • Dersom du har tenkt deg på reise, bør du i god tid sette deg inn i hvilke vaksiner og medisiner som trengs i det området du skal til
  • Ikke vent med å bestille time, ventetiden kan i høysesongene være lang
 • Dersom det anbefales forebyggende behandling mot malaria i det området du skal til, begynner behandlingen 1-2 uker før avreise og pågår under hele oppholdet. Man skal i tillegg fortsette med medisinene etter at man har forlatt malariaområdet
  • Gravide bør ikke reise til malariautsatte steder. Blir man smittet, er dette en alvorlig tilstand både for fosteret og moren
  • Det finnes også begrensninger for gravide når det gjelder bruken av noen av medikamentene som benyttes mot malaria

Når du er kommet frem

 • Risikoen for smitte er størst mellom solnedgang og soloppgang. I denne perioden bør kroppen være dekket med klær, og myggfrastøtende spray brukes hver 4. time på de delene som ikke er kontinuerlig tildekket
  • Myggmidlene bør være av typene som inneholder dietyltoluamid, ofte forkortet til DEET
 • Bolig eller overnattingssted bør undersøkes med tanke på mygg
 • Myggnett anbefales der man sover. Du bør impregnere myggnettet, mest brukt er et impregneringsstoff som heter permetrin
 • Hotellrom med klimaanlegg er vanligvis myggfrie, men ta likevel forhåndsregler. Undersøk om du kan observere mygg
 • Lukk vinduer og dører før du skrur på lyset i rommet om kvelden
 • Mer detaljer om forebygging av smitte, se egen informasjon: Myggstikkprofylakse

Hvor sikker er behandlingen?

 • Det er viktig å huske på at forebyggende behandling ikke gir deg 100 prosent sikker beskyttelse
 • Får du feber på reiser eller i ukene etter at du er kommet hjem, skal du så raskt som mulig komme deg til legen for å få undersøkt hva dette er. Regelen er at det er malaria inntil det motsatte er bevist
  • Samtidig kan det være nyttig å vite at feber de første to ukene i et malariautsatt området ikke kan være malaria
 • Dersom reisen din går til fjerntliggende områder hvor det til tider kan være vanskelig å komme seg til lege, vil det være mulig å få med seg en beredskapspakke med medisiner, slik at du kan behandle deg selv dersom du blir smittet
 • De første månedene etter reise er det viktig å informere om at man har vært i et malariautsatt område når man oppsøker lege

Vil du vite mer?