Informasjon

Malaria

Malaria er en infeksjon som overføres til mennesker via myggstikk. Det er svært sjelden at noen dør på grunn av Malaria i Norge. I 2019 beregnet WHO at det var cirka 229 millioner tilfeller av malariasykdom i verden, og cirka 409 000 dødsfall.

Hva er malaria?

Malaria er en infeksjon med en parasitt med navnet Plasmodium. Det er 5 forskjellige plasmodium-arter som er aktuelle: Plasmodium vivax, P ovale, P malariae, P falciparum og P knowlesi. For alle typene gjelder at smitten blir overført til mennesker ved myggstikk (Anopheles), og parasittene slår seg ned i de røde blodlegemene i kroppen. Anopheles-myggen stikker bare mellom skumring og daggry (ikke på dagtid).

Symptomene ved malaria skyldes hovedsakelig sprengning av en mengde røde blodlegemer som frigjør hemoglobin og kalium. Infeksjon med P. falciparum er alvorligere fordi den kan forårsake hjerneskader (lokale cerebrale infarkter).

Neste side