Informasjon

Malaria

Det er svært sjelden at noen dør i Norge på grunn av malaria. I 2015 beregnet WHO at det var ca. 212 millioner tilfeller av malariasykdom i verden, og ca. 429 000 dødsfall.

Hva er malaria?

Malaria er en infeksjon med en parasitt med navnet Plasmodium. Det er 5 forskjellige plasmodium-arter som er aktuelle: Plasmodium vivax, P ovale, P malariae, P falciparum og P knowlesi. For alle typene gjelder at smitten blir overført til mennesker ved myggstikk (Anopheles), og parasittene slår seg ned i de røde blodlegemene i kroppen. Anopheles-myggen stikker bare mellom skumring og daggry (ikke på dagtid).

Symptomene ved malaria skyldes hovedsakelig sprengning av en mengde røde blodlegemer som frigjør hemoglobin og kalium. Infeksjon med P. falciparum er alvorligere fordi den kan forårsake hjerneskader (lokale cerebrale infarkter).

Neste side