Informasjon

Malaria

Symptomer

Symptomer opptrer vanligvis 7 til 14 dager etter stikk av smittebærende mygg. Pasienten får anfall med kraftige frysninger (frostanfall), med påfølgende feber, slapphet, hodepine, svimmelhet, mageproblemer, muskelsmerter, leddsmerter, ryggsmerter og tørrhoste. Anfallene varer normalt i under 6 timer.

Mellom anfallene føler pasienten seg i bedre form, har normal kroppstemperatur, men kan være trøtt eller sliten. Hvor lang tid det går mellom hvert anfall avhenger av hvilken type parasitt man er smittet med, vanligvis ca. 2 til 3 døgn.

Malaria deles inn i en benign (godartet) form der det typiske sykdomsbildet er som beskrevet, og en malign (ondartet) form. Den maligne formen er den dominerende i tropisk Afrika, Sør-Øst Asia, deler av Oseania og i Amazonas, og skyldes smitte med Plasmodium falciparum. Ved denne formen for malaria er feberen og de øvrige symptomene i større grad til stede hele tiden, og det kan dessuten inntreffe komplikasjoner. Dersom man ikke er immun på forhånd, og heller ikke får behandling innen 24 timer, vil falciparum-infeksjon kunne være dødelig. Parasittene kan også frigjøres fra røde blodceller i hjernen (hjernemalaria) og føre til tilstopning av små blodårer, og slik forårsake funksjonssvikt og skader i hjernen. Dette kan også føre til bevisstløshet og død, eller gi senvirkninger i form av psykiske forstyrrelser.

Forrige side Neste side