Informasjon

Malaria

Årsak

Man får smitten gjennom myggstikk av smittebærende hunnmygg (Anopheles-mygg). Malariamyggen får smitten i seg ved å suge blod som er malariasmittet. I myggen modnes parasitten, og den overføres til en ny person ved myggstikk.

I menneskets lever vil en ytterligere modning av parasittene (plasmodier) skje, og parasittene vil etter 1-3 ukers inkubasjonstid gå over i blodet og trenge inn i de røde blodlegemene. Her formerer den seg, og etter 48-72 timer sprekker de røde blodlegemene som inneholder parasitter, slik at nye parasitter frigjøres. Denne syklusen gjentas mange ganger, og for hver gang nye parasitter frigjøres fra de røde blodlegemene, får pasienten nytt anfall med feber og frostrier.

På grunn av parasittens angrep på de røde blodlegemene kan man etter hvert få redusert antall av disse i blodet, og derved lavere blodprosent (anemi).

Forrige side Neste side