Informasjon

Malaria

Prognose

Ved godartet malaria er prognosen god. Prognosen er også generelt god ved rask behandling uansett malariatype.

Den hissige malariaformen med vedvarende feber kan imidlertid medføre komplikasjoner og ha et alvorlig forløp. Komplikasjoner kan være alvorlig blodmangel, nyresvikt, leverskade eller hjerneskade. Dersom den alvorlige malariaformen (falciparum) ikke behandles, kan den ha et dødelig utfall. Dersom du får feber eller frysninger etter opphold i tropiske strøk hvor det finnes malaria, er det viktig å ha lav terskel for å kontakte lege. Husk å gi beskjed om hvor du har vært. Når leger får mistanke om at en pasient kan være smittet med malaria, fører dette alltid til rask innleggelse i sykehus.

Forrige side Neste side