Informasjon

Myggstikkforebygging

Innvandrere

Statistikk over forekomst av malaria viser at innvandrere som kommer fra områder med malaria, eller innvandrere som besøker hjemlandet etter lengre opphold i Norge, utgjør den største gruppen av malaria påvist i Norge. Innvandrere som reiser på besøk til tidligere hjemland, er derfor en viktig målgruppe for rådgiving om malaria. Spesielt gjelder dette afrikanske innvandrere.

Personer som over tid utsettes for malariasmitte, vil utvikle delvis eller full immunitet, men bare mot den aktuelle malariatypen. Immuniteten tapes gradvis når du ikke lenger er utsatt for parasittinfisert mygg, og den er oftest sterkt svekket etter 6-18 måneder utenfor malariaendemisk område. Innvandrere vil derfor etter en tid i Norge være mottakelige for malariasmitte ved reise til malariastrøk.

Forrige side Neste side