Informasjon

Myggstikkforebygging

Husk!

For mange reisende - spesielt til malariaområder i Afrika - er det nødvendig med medikamentell forebygging i tillegg til disse myggbeskyttende tiltakene.

Forrige side Neste side