Informasjon

Hvorfor vaksinere?

Fra Folkehelsas brosjyre: Vaksinasjon i barne og ungdomsalder

Hvorfor det er viktig å vaksinere!

Immunitet (motstandskraft mot smitte) er en viktig del av kroppens forsvar mot infeksjonssykdommer. Når man har gjennomgått en sykdom, gir dette ofte livslang immunitet slik at man ikke får samme sykdom flere ganger. Hensikten med vaksinasjon er å oppnå immunitet uten å måtte gjennomgå sykdommen først.

Når de aller fleste i befolkningen er vaksinert mot en sykdom, blir det få personer igjen som smitten kan spre seg til. Dette gjør det mulig å holde sykdommen borte fra landet, noe som også beskytter de få som ikke er vaksinert. Ved hjelp av vaksinasjon er det mulig å utrydde en sykdom fullstendig i hele verden. Dette er hittil oppnådd for virussykdommen kopper.

Barnets immunsystem er allerede tidlig i fosterlivet forberedt til å takle den mengden smittestoffer som møter det ved fødselen. Spedbarn tåler derfor godt å få vaksine, også flere samtidig. Vaksiner benytter dessuten bare en liten andel av barnets immunkapasitet, og belaster immunsystemet mye mindre enn banale infeksjoner som f.eks. forkjølelse.

Alle barn som er bosatt i Norge tilbys vaksinasjon mot ti sykdommer: Difteri, stivkrampe, kikhoste, infeksjon med Haemophilus influenzae type b (Hib), poliomyelitt, meslinger, kusma, røde hunder, pneumokokksykdom og humant papillomavirus (HPV). Noen barn tilbys også vaksine mot tuberkulose og hepatitt B. Alle disse sykdommene kan gi livstruende sykdom eller alvorlige følgetilstander. Vaksinene beskytter mot sykdommene på en enkel, effektiv og ufarlig måte. Dette er bekreftet gjennom forskning og erfaring i mer enn 50 år.

Grunnvaksinasjon foregår på helsestasjonen. Den begynner vanligvis når barnet er 3 måneder gammelt og følger vaksinasjonsprogrammet. Oppfriskingsdoser av vaksinene gis i skolealder. Alle vaksinene settes med sprøyte. Ingen av vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet inneholder kvikksølv

Vaksinasjon er frivillig.