Informasjon

Poliomyelitt

Poliomyelitt er en sykdom som vanligvis har et mildt forløp, men som i enkelte tilfeller kan få et alvorlig forløp. Gjennom barnevaksinasjonsprogrammet har alle barn fått tilbud om vaksinen siden 1980-tallet her i Norge.

Hva er poliomyelitt?

Poliomyelitt er en infeksjon forårsaket av poliovirus. I første halvdel av 1900-tallet var det store polioepidemier i Europa og Nord-Amerika. Den siste epidemien i Norge var i årene 1950-1954 (det var et lite utbrudd i 1957). Europa ble i juni 2002 offisielt erklært poliofritt. Tidligere er tilsvarende erklæring gitt for Amerikaregionen i 1994 og Vestre Stillehavsregion i 2000.

I følge Folkehelseinstituttet ble det i 2013 registrert 406 tilfeller forårsaket av vilt poliovirus i verden. I 2019 ble det kun meldt 175 registrerte tilfeller, og det er nå bare to land hvor vill poliosmitte først og fremst er å finne: Pakistan og Afghanistan. En rekke land, særlig i regionene rundt disse, er utsatt for importsmitte. Hovedutfordringen er å nå barn med vaksinasjon i fattige og tett befolkede områder samt i konfliktområder, f.eks.  grenseområder mellom Pakistan og Afghanistan.

I tillegg til overnevte poliotilfeller har det også vært tilfeller av polio forårsaket av levende virus fra vaksinen som benyttes i mange land (vaksine som svelges). Særlig de med svekket immunsystem kan spre vaksineviruset videre. Også det vaksinerelaterte viruset kan føre til lammelser. Slike utbrudd har man sett i bl.a. Syria og DR Kongo i 2017. Vaksinen beskytter mot både vilt og vaksineutløst polio, og det er svært sjelden at vaksinen fører til smitte

Neste side