Informasjon

Reiseapotek til sydenturen

Reiseapoteket til charterturen trenger slett ikke å fylle halve kofferten. Men en del ting kan det være fornuftig å ta med hjemmefra. Skal du til mer eksotiske reisemål, bør nok også reiseapoteket være mer innholdsrikt.

Hva du skal ha med deg av medisiner og andre apotekvarer når du reiser utenlands, er selvfølgelig avhengig av hvor du skal. Rådene vi gir i denne artikkelen gjelder først og fremst de vanligste turistmålene - og ikke de mest eksotiske reisemålene.

Pakk livsviktige medisiner i håndbagasjen

Dersom du bruker reseptbelagte medisiner til vanlig må du selvsagt ta med deg nok av disse. Du bør ikke satse på å kjøpe disse i utlandet. Blant annet kan legemidler du bruker fast ha andre salgsnavn i andre land - noe som kan føre til at det blir vanskelig å finne dem igjen. Dessuten trenger du resept fra lokal lege for å kunne hente ut reseptbelagt medisin i det aktuelle landet.

Bruker du livsviktige medisiner må du huske på å pakke disse i håndbagasjen. Dette er for å unngå å miste dem om bagasjen forsvinner, og for å unngå at du må gå lenge uten medisin dersom bagasjen blir forsinket.

Ved reiser innen EØS-området, kan du ta med deg nødvendige medisiner for opptil ett års forbruk. Skal du på reise utenfor EØS-området, kan du ta med medisiner nok for tre måneders forbruk.

Ifølge Statens legemiddelverk vil regelverket rundt det å medbringe legemidler til eget bruk til andre land, variere i de ulike landene.

Neste side