Informasjon

Reisesyke

Reisesyke er kvalme og uvelhetsfølelse, eventuelt oppkast,  som mange erfarer under transport, enten i bil, fly, tog eller båt. Plagene kan også forekomme når kroppen er i ro men synsfeltet er i stor bevegelse, såkalt "cyber-kvalme".

Hva er reisesyke?

Mennesket er utstyrt med et balanseorgan som registrerer forandringer i kroppens stilling, og som gjør oss i stand til å korrigere forandringer i kroppsstillingen. Hvis stimuleringen av dette organet blir for stor, kan det oppstå kvalme og oppkast, uvelhet, blekhet, hjertebank, økt spyttproduksjon, hodepine - alt dette som kalles reisesyke. En teori går ut på at reisesyke kan utløses dersom syns- og balanseinntrykk ikke stemmer overens. Derfor utløses reisesyke lettere dersom en ikke kan se omgivelsene, og reisesyke kan utløses av bevegelser på et kinolerret selv om kroppen er i ro. Reisesyke blir ofte utløst i virtuelle omgivelser, såkalt cyber-kvalme.

Ulike sanseopplevelser som syn, hørsel, lukt og smak kan bidra til at kvalme og uvelhet lettere fremkalles. På samme måte kan angst og negativ forventning spille en rolle.

Behandling

Dersom man først er blitt kvalm og uvel, er det ikke noen annen behandling som hjelper enn å stanse kjøreturen når det er mulig. Eventuelle kvalmestillende medisiner vil suges opp svært langsomt eller bli kastet opp. 

Derfor er det forebyggende råd og tiltak som hjelper: 

 • Forsøk å fiksere blikket mot et stabilt punkt framover, for eksempel mot horisonten under båttur, eller langt foran bilen
 • Det er nyttig å ha fritt syn framover, se gjennom frontruten, og sitt i fartsretningen
 • Dersom det er praktisk mulig kan det hjelpe å ligge dersom det ikke ødelegger for utsynet
  • På båttur hjelper det å ligge framfor å sitte i båten eller lugaren
  • På fly be om sete like foran vingene
 • Eksperimenter tyder på at det kan hjelpe å unngå hodebevegelser, eventuelt fiksere/støtte hodet dersom mulig
 • Unngå lesing eller skjermbruk  - dette forsterker konflikten mellom bevegelse og syn
 • Frisk luft er ofte nyttig
 • Gjentatte eksponering for den kvalmeutløsende bevegelsen vil ofte føre til bedring på sikt

Forebyggende medisiner

Medikamenter virker best dersom de tas før kvalmen melder seg. Dersom kvalmen er under utvikling, stanser ofte aktiviteten i magesekken opp, og medisinen bør da gis i en annen form, det vil si som plaster eller stikkpille.
Det kan også være nyttig å huske at dersom medisiner benyttes, kan det forsinke den tilvenningen som gjør at bevegelsene etterhvert tåles.

Det er hovedsakelig to typer medikamenter som benyttes mot reisesyke:

Antihistaminer

Har en kvalmedempende effekt. De fleste gir døsighet, noe som har resultert i at enkelte preparater er tilsatt koffein, som kan gjøre deg mer våken. Preparatene skal tas 1-2 timer før avreise. Du må være oppmerksom på at de ikke skal kombineres med alkohol, og vedkommende som kjører bilen eller båten, skal ikke ta slike medikamenter.

Eksempler på medisinnavn er Marzine og Postafen, som begge fås uten resept. RELIS (regional legemiddelkomite) og Nasjonalt kompetansenettverk for legemidler konkluderer at preparatene også er trygge å bruke hos barn.

 • Dosering syklizin (Marzine):
  • 2-5 år: 1/4 tablett 1-2 timer før virkning ønskes
  • 6-12 år: 1/2 tablett 1-2 timer før vikning ønskes, maksimum 3 doser per døgn
  • British National formula (BNF for children) anbefaler syklizin som kvalmestillende helt ned til 1 mnd alder: dosering 0,5 mg per kg kroppsvekt opptil 3 ganger daglig
 • Dosering meklozin (Postafen)
  • 1-5 år: 1/4 tablett 2 ganger i døgnet (tas 1-2 timer før ønsket virkning)
  • 5-12 år: 1/2 tablett 2 ganger i døgnet

Det anbefales bruk av tablett-deler for å sikre rett dosering. Ingen av virkestoffene kan løses i vann.

Skopolamin

Skopolamin er et såkalt antikolinergikum. Det virker ved å hemme brekningssenteret i hjernen og har en viss dempende effekt på balanseorganet.

Medikamentet finnes i et plaster. Plasteret festes til huden like bak øret, helst 6-8 timer før reisen starter. Ett slikt plaster kan ha tilstrekkelig effekt i opptil tre døgn. Mulige bivirkninger er tretthet, tørr munn og svimmelhet, men generelt tåles medisinen godt. Effekten er dokumentert i vitenskapelige studier, og den er sannsynligvis like god som ved bruk av antihistaminer.

Preparatet (Scopoderm) kan ikke benyttes hos barn under 10 år, og det kreves resept fra lege.

OBS! For begge typer preparater gjelder at de kan påvirke effekten av andre medisiner du tar. Du bør derfor rådføre deg med lege dersom du bruker andre medisiner.