Informasjon

Salmonellainfeksjon

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom magetarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, som oftest er kjøttprodukter årsaken.

Hva er salmonellainfeksjon?

En salmonellainfeksjon er en betennelse, en infeksjon, i tynntarmen forårsaket av salmonellabakterier. Infeksjonen kalles også en salmonellose. Det finnes over 2500 ulike undertyper (serotyper) av arten Salmonella enterica. Alt etter forløpet kan salmonellainfeksjoner inndeles i tre hovedtyper:

  • Akutt enterokolitt, det vil si betennelse i tynntarm og tykktarm, er den dominerende tilstanden. Denne infeksjonen fører til plutselig diaré, hodepine, magesmerter og feber.
  • Tyfus, tyfoidfeber, er mest beryktet, men tilstanden forekommer svært sjelden i Norge.
  • Unntaksvis kan infeksjonen føre til blodforgiftning med redusert allmenntilstand, frysninger/skjelvinger og svettetokter.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom magetarminfeksjon. Totalt ble det i 2018 meldt 961 tilfeller. Av disse var 584 smittet i utlandet. 

I perioden 2011-2018 ble 49% av de utenlandssmittede smittet i andre europeiske land og 31% ble smittet i Asia. Vanligste smitteland i denne perioden var Tyrkia (1010 tilfeller), Thailand (927), Spania (711).

Salmonellose forekommer hyppigst om sommeren, hovedsakelig på grunn av økt reiseaktivitet i denne perioden. Forekomsten er størst i august måned for både innen- og utenlandssmittede.

Årlig meldes det om 30-40 tilfeller av diarésykdom hos personer som er blitt smittet av en variant av bakterien Salmonella typhimurium som tidligere er påvist hos fugl. Diarésykdommen går i de fleste tilfeller over av seg selv. Den vanligste smittemåten for denne varianten er kontakt med ville fugler og pinnsvin eller deres avføring, samt å spise infisert snø, sand eller jord eller bruk av ikke-desinfisert drikkevann (se salmonellasmitte fra småfugler).

Neste side