Informasjon

Salmonellainfeksjon

Salmonella er en av de mest vanlige årsakene til smittsom magetarminfeksjon. Smitten skjer vanligvis fra matvarer, som oftest er kjøttprodukter årsaken.

Hva er salmonellainfeksjon?

En salmonellainfeksjon er en betennelse, en infeksjon, i tynntarmen forårsaket av salmonellabakterier. Infeksjonen kalles også en salmonellose. Det finnes over 2500 ulike undertyper (serotyper) av arten Salmonella enterica. Alt etter forløpet kan salmonellainfeksjoner inndeles i tre hovedtyper:

  • Akutt enterokolitt, det vil si betennelse i tynntarm og tykktarm, er den dominerende tilstanden. Denne infeksjonen fører til plutselig diaré, hodepine, magesmerter og feber.
  • Tyfus, tyfoidfeber, er mest beryktet, men tilstanden forekommer svært sjelden i Norge.
  • Unntaksvis kan infeksjonen føre til blodforgiftning med redusert allmenntilstand, frysninger/skjelvinger og svettetokter.

Salmonella er en av de vanligste årsakene til smittsom magetarminfeksjon. Totalt ble det i 2015 meldt 928 tilfeller mot 1943 tilfeller i 2008. Nedgangen skyldes færre smittede i utlandet, med 645 tilfeller mot 1625 i 2008. Antall innenlandssmittede var 183 i 2015 og 259 i 2008.

I perioden 2005-2012 ble 50% av de utenlandssmittede smittet i andre europeiske land, 28% ble smittet i Asia. Vanligste smitteland i denne perioden var Tyrkia, Thailand og Spania.

Salmonellose forekommer hyppigst om sommeren, hovedsakelig på grunn av økt reiseaktivitet i denne perioden. Forekomsten er størst i august måned for både innen- og utenlandssmittede.

Årlig meldes det om 30-40 tilfeller av diarésykdom hos personer som er blitt smittet av en variant av bakterien Salmonella typhimurium som tidligere er påvist hos fugl. Diaresykdommen går i de fleste tilfeller over av seg selv. Den vanligste smittemåten for denne varianten er kontakt med ville fugler eller deres avføring, samt å spise snø, sand eller jord eller bruk av ikke-desinfisert drikkevann (se salmonellasmitte fra småfugler).