Informasjon

Schengen medikamentliste

For å ta med seg medikamenter til Schengen-landene må man medbringe tilhørende Schengen-attest.

En Schengen-attest er dokumentasjon fra et norsk apotek på at du eier en medisin som inneholder narkotika eller et vanedannende stoff. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler.

Narkotiske legemidler

Reisende som har med seg slike medisiner, skal alltid kunne fremlegge en attest eller annet bevis for at den reisende selv eier medisinene. Statens legemiddelverk anbefaler alle reisende å ha med seg en Schengen-attest.

 • Dersom du bruker mer enn ett preparat, kreves en attest for hvert medikament
 • Du kan selv fylle ut skjemaet, mens apoteket ved sin underskrift bekrefter riktigheten av opplysningene som er gitt
  • Opplysningene på skjemaet må kontrolleres mot resepten, ekspedisjonshistorikk eller opplysninger på legemiddelpakningen
  • Man må oppsøke sitt lokale apotek
  • Dersom annet apotek benyttes, må du medbringe resepter eller annen dokumentasjon av forbruket
  • Det utstedes attest for 30 dager om gangen, det vil si at man kan ta med medisiner for 30 dager
  • Se attesten her: Schengen-attest med veiledning
 • Kravet til Schengen-attest gjelder narkotiske eller vanedannende legemidler, det vil si såkalt gruppe A eller gruppe B medikamenter
  • Det er unntak for attestkrav for sammensatte preparater med kodein, eks. Pinex forte
 • Mer informasjon finner du her: Schengen-attest for legemidler ved utenlandsreise

Kilde