Informasjon

Schengenavtalen og medisiner

Bruker du legemidler som klassifiseres som narkotika, krever Schengenavtalen at vi tar med attester for slik bruk, før vi reiser til andre land som deltar i Schengen-samarbeidet.

Temaside om Korona

Reisende i Schengen-området

Fra 25.03.01 må brukere av legemidler som er klassifiserte som narkotika ha med seg en attest ved reiser til et annet land som omfattes av Schengen-avtalen. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler.

Listen over de aktuelle narkotiske preparater kan du se her (Legemiddelverket).

Hvilke land gjelder dette?

Følgende land er per i dag med i Schengen-samarbeidet: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, Liechtenstein.

Hvordan går jeg fram?

Helsedepartementet har fra 2002 gitt apotekene myndighet til å utstede attester i forbindelse med reiser til land i Schengen-området. Apotekene fyller ut attest ved forespørsel. Gebyr pr. attest er 75 kroner (2018).

 • Det kreves attest for hvert enkelt narkotikaklassifisert eller vanedannende legemiddel som medbringes på reisen
 • Man skal benytte sitt vanlige apotek
  • Dersom annet apotek benyttes må det foreligge dokumentasjon fra vanlig apotek eller forskrivende lege hvor forbruket dokumenteres
 • Det utstedes attest for inntil 30 dager, det vil si at medisiner for 30 dagers forbruk kan tas med på reisen
 • I praksis gjelder kravet om Schengen attest narkotiske eller vanedannende legemidler, såkalte gruppe A eller gruppe B-preparater
  • Det er unntak fra attestkrav når det gjelder kombinasjonspreparater med kodein, eks. Pinex forte

Andre medisiner

Når det gjelder andre nødvendige medisiner som ikke omfattes av Schengen-avtalen, kan det også bli behov for å dokumentere at du er rettmessig eier. Flerer typer dokumentasjon godtas:

 • kopi av resept
 • originalembalasjen fra det norske apoteket
 • legeerklæring