Informasjon

Schengenavtalen og medisiner

Bruker du legemidler som klassifiseres som narkotika, krever Schengenavtalen at vi tar med attester for slik bruk, før vi reiser til andre land som deltar i Schengen-samarbeidet.

Reisende i Schengen-området

Personer med folkeregistrert adresse i Norge som reiser til andre land i Schengen-samarbeidet kan ta med seg nødvendige legemidler med narkotiske virkestoffer for inntil én måneds forbruk. Reisende som har med seg slike medisiner, må alltid kunne fremlegge dokumentasjon, en attest, som viser at man selv eier medisinene. Dette gjelder for eksempel sterke smertestillende legemidler, sovemidler og beroligende midler.

Listen over de aktuelle narkotiske preparater kan du se her (Legemiddelverket).

Hvilke land gjelder dette?

Følgende land er per i dag med i Schengen-samarbeidet: Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spania, Sveits, Sverige, Tsjekkia, Tyskland, Ungarn, Østerrike, Storbritannia og Nord-Irland.

Hvordan går jeg fram?

Alle norske apotek har fullmakt til å utstede slike attester. Apotekene kan ta gebyr for utstedelse av attest og må utstede én attest for hvert av de narkotiske legemidlene som den reisende skal ha med seg.

  • Man skal benytte sitt vanlige apotek. Dersom annet apotek benyttes må det foreligge dokumentasjon fra vanlig apotek eller forskrivende lege hvor forbruket dokumenteres
  • Det utstedes attest for inntil 30 dager, det vil si at medisiner for 30 dagers forbruk kan tas med på reisen
  • I praksis gjelder kravet om Schengen attest narkotiske eller vanedannende legemidler, såkalte gruppe A eller gruppe B-preparater. Det er unntak fra attestkrav når det gjelder kombinasjonspreparater med kodein, eks. Pinex forte
  • Du kan selv fylle ut skjemaet, mens apoteket ved sin underskrift bekrefter riktigheten av opplysningene som er gitt. Opplysningene på skjemaet må kontrolleres mot resepten, ekspedisjonshistorikk eller opplysninger på legemiddelpakningen.

Andre medisiner

Når det gjelder andre nødvendige medisiner som ikke omfattes av Schengen-avtalen, kan det også bli behov for å dokumentere at du er rettmessig eier. Flerer typer dokumentasjon godtas:

  • Kopi av resept
  • Originalembalasjen fra det norske apoteket
  • Legeerklæring