Informasjon

Skogflåttencefalitt

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan oppstå etter smitte av TBE-virus overført ved flåttbitt.

Hva er skogflåttencefalitt?

TBE er forkortelse for tick-borne encephalitis, som på norsk heter skogflåttencefalitt. Det er en infeksjon i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) forårsaket av TBE-virus overført ved flåttbitt. Det er den samme flåttarten som overfører den mer kjente sykdommen borreliose, som er mye vanligere i Norge.

Den flåttoverførte virussykdommen skogflåttencefalitt (encefalitt = hjernebetennelse) har de senere år blitt vanligere langs kysten fra Agder til Vestfold. Fore­komsten av skogflåttencefalitt er lav i Norge. Totalt er det i perioden 1994 - 2020 påvist 238 tilfeller, hvorav 203 var smittet i Norge.

I 2018 ble det meldt 26 tilfeller, i 2019 35 tilfeller, alle var smittet i Norge.

Skogflåttencefalitt forekommer relativt hyppig i sørvestre deler av Finland, i Sverige i skjærgården rundt Stockholm, østsiden av Melaren, på Gotland og Øland, og i Bohuslän. Tilstanden finnes også på Bornholm, i de baltiske land og flere andre steder i sentrale Europa.

Neste side