Informasjon

Skogflåttencefalitt

Skogflåttencefalitt er en infeksjon i hjernen og ryggmargen som kan oppstå etter at virus er overført ved flåttbitt.

Foto: Jan Stenløkk, Norsk Entomologisk forening.
Foto: Jan Stenløkk, Norsk Entomologisk forening.

Hopp til innhold

Hva er skogflåttencefalitt?

TBE er forkortelse for tick-borne encephalitis, som på norsk heter skogflåttencefalitt. Det er en infeksjon i hjernen og ryggmargen (sentralnervesystemet) forårsaket av TBE-virus overført ved flåttbitt. Det er den samme flåttarten som overfører TBE-viruset som overfører den mer kjente borreliasykdommen, som er mye vanligere i Norge.

Den flåttoverførte virussykdommen skogflåttencefalitt (encefalitt = hjernebetennelse) har de senere år blitt vanligere langs kysten fra Aust-Agder til Vestfold. Begge hadde oppholdt seg på Tromøy ved Arendal i tiden før de ble syke. Fore­komsten av skogflåttencefalitt er lav i Norge. Totalt er det i perioden 1994 - 2015 diagnostisert 115 tilfeller i Norge, hvorav 97 var smittet i Norge. I 2015 ble det meldt 9 tilfeller, alle var smittet i Norge.

Skogflåttencefalitt forekommer relativt hyppig i sørvestre deler av Finland, i Sverige i skjærgården rundt Stockholm, østsiden av Melaren, på Gotland og Øland. Tilstanden finnes også på Bornholm, i de baltiske land og flere andre steder i sentrale Europa.