Enkel

Reisevaksiner – oversikt

Temaside om Korona

Reisevaksiner er viktige forebyggende tiltak ved mange reisemål. I denne oversikten kan du enkelt finne ut hvilke vaksiner som er aktuelle for ditt reisemål. Du vil også få oversikt over hvor det kan være aktuelt å bruke malariaforebyggende medisiner.

Bruk nedtrekksgardinene under til å finne kontinentet du skal reise til, og deretter riktig land. Følger du oversikten vil du se hvilke anbefalinger som gjelder for ditt reisemål.

Anbefalt vaksine etter reisemål

Oversikten er ment som et hjelpemiddel til individuell vurdering. Anbefalinger til den enkelte reisende vil avhenge av reisemål, reisens varighet, type reise, den reisendes helsetilstand, alder, tidligere vaksinasjonsstatus og den epidemiologiske situasjon til enhver tid.

Databasen holdes oppdatert i samarbeid mellom overlege Hanne Nøkleby ved Folkehelsa og Norsk Elektronisk Legehåndbok.

Reisende deles inn i to grupper:

  • Gruppe 1 - Forretnings- og turistreiser (opptil tre til fire uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter.
  • Gruppe 2 - Korte eller langvarige utenlandsreiser med opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/ eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (for eksempel arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk i tidligere hjemland). For langtidsopphold bør man også ta hensyn til anbefalingene som foreligger for nabolandene.

 

 

 

Vaksiner mot sykdommene polio, difteri og stivkrampe inngår i det vanlige vaksinasjonsprogrammet. Det anbefales generelt at man får boosterdose (oppdatering) av disse vaksinene dersom det er gått mer enn ti år siden siste dose.

MMR-vaksine anbefales til personer som er uvaksinerte og som ikke vet om de har gjennomgått alle sykdommene (meslinger, kusma, røde hunder). Dette gjelder for reise til alle verdensdeler

Hepatitt B anbefales nå generelt for langtidsreiser til land utenfor Europa, Nord-Amerika og Australia

Det kan under spesielle forhold også være aktuelt å vaksinere mot andre sykdommer. Dette gjelder:

  • Kolera og ETEC
  • Skogflåttencefalitt
  • Rabies
  • Tuberkulose
  • Influensa og pneumokokksykdom

Kilder

Fagmedarbeidere

  • Hanne Nøkleby, direktør for Divisjon for smittevern ved Folkehelseinstituttet i Oslo