Nyhetsartikkel

Syk ombord på flyet

Ombord i et fly, høyt opp i luften, er kanskje det siste stedet man ønsker å bli syk.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

En studie som nylig er publisert i New England Journal of Medicine1, viser at på omtrent én av 600 flyturer skjer det et medisinsk nødstilfelle.

Studien viser også at ved tre av fire tilfeller vil en trenet person med helsebakgrunn som er ombord på flyet, melde seg for å hjelpe.

Les også: Risiko ved lange flyreiser

Bør hjelpe til

Det er forskere fra University of Pittsburgh som har undersøkt medisinske nødstilfeller ombord på fly. Fem nasjonale og internasjonale flyselskap var med i undersøkelsen, som pågikk mellom januar 2008 og oktober 2010. I denne perioden beregnet forskerne at det er omtent 44 000 nødstilfeller årlig ombord på fly.

Leger kom til unnsetning ved omtrent halvparten av tilfellene, mens andre medisinske fagpersoner, som sykepleiere, steppet inn for å bistå i 28 prosent av tilfellene.

Studien påpeker at om noen er redd for å gjøre feil og frykter erstatningsansvar etter en slik gjerning, vil de bli beskyttet av loven. Forfatterne påpeker også at helsepersonell har et moralsk ansvar for å hjelpe til ved slike situasjoner, selv om de ikke er pliktet til dette.

Les også: Flyreiser og type 1-diabetes

Nødlandinger

De vanligste problemene om bord på fly er ifølge forfatterne besvimelse og pusteproblemer. Kvalme eller oppkast er også vanlig. I vel sju prosent av tilfellene der det oppstod en nødsituasjon, førte dette til at flyet måtte lande. Studien viser også at det var større sannsynlighet for at flyreisen ble avbrutt om det var helsepersonell ombord på flyet som ga anbefalinger.

Les også: Flyreise og graviditet

Men de flese menneskene som ble syk ombord, fikk altså hjelp på flyet ved hjelp av det utstyret som var tilgjengelig der.

Bare 0.3 prosent av krisesituajonene førte til død, mens i 25 prosent av tilfellene ble pasienten fraktet til et sykehus, der vel åtte prosent ble lagt inn - først og fremst på grunn av slag, luftveisproblemer eller symptomer på hjertesykdom.

Så er spørsmålet: Er vi trygge i luften?

Forskerne konkluderte med at det å fly generelt er trygt. Når medisinsk nødhjelp blir tatt i bruk, går det som regel bra. Likevel: folk med for eksempel kroniske lungeproblemer, hjertesykdom eller diabetes bør alltid ha medisinene med ombord. De kan også diskutere med legen sin om de trenger ekstra oksygen - noe som kan koordineres med flyselskapet.

Les også: Flyråd for deg med hjerteproblemer

Kilder

Referanser

  1. Peterson D, Martin-Gill C. Outcomes og medical emergencies om comercilals airline flights. N Engl J Med 2013; 368: 2075-2083. New England Journal of Medicine