Informasjon

Turistdiaré

Turistdiare er en akutt diaresykdom som skyldes smitte fra forurenset mat og vann.

Noen reisemål har svært ofte utbrudd av turistdiaré. Smitten skriver seg nesten alltid fra forurenset mat og vann. Dårlig hygiene i forbindelse med matlaging er en viktig årsak.

Hopp til innhold

Hva er turistdiaré?

Turistdiare er en akutt diaresykdom som skyldes smitte med bakterier, virus eller parasitter hos turister. Sykdommen går vanligvis over av seg selv i løpet av mindre enn fem døgn. Vanlige symptomer er 4-5 løse avføringer per dag, mageknip, kvalme og eventuelt feber. Omtrent 1/4 av pasientene blir så dårlige at de må holde sengen.

Sjansen for å få turistdiare varierer med hvor i verden du reiser. Risikoen er størst i Syd-Asia, Afrika, Midt-Østen og Latinamerika.