Informasjon

Turistdiaré

Turistdiare er en akutt diarésykdom som skyldes smitte fra forurenset mat og vann.

Hva er turistdiaré?

Turistdiare er en akutt diarésykdom som skyldes smitte med bakterier, virus eller parasitter hos turister. Sykdommen går vanligvis over av seg selv i løpet av mindre enn fem døgn. Vanlige symptomer er 4-5 løse avføringer per dag, mageknip, kvalme og eventuelt feber. Omtrent 1/4 av pasientene blir så dårlige at de må holde sengen.

Sjansen for å få turistdiaré varierer med hvor i verden du reiser. Risikoen er størst i Syd-Asia, Afrika, Midt-Østen og Latinamerika.

Neste side