Informasjon

Turistdiaré

Turistdiare er en akutt diarésykdom som skyldes smitte fra forurenset mat og vann.

Temaside om Korona

Hva er turistdiaré?

Turistdiare er en akutt diaresykdom som skyldes smitte med bakterier, virus eller parasitter hos turister. Sykdommen går vanligvis over av seg selv i løpet av mindre enn fem døgn. Vanlige symptomer er 4-5 løse avføringer per dag, mageknip, kvalme og eventuelt feber. Omtrent 1/4 av pasientene blir så dårlige at de må holde sengen.

Sjansen for å få turistdiare varierer med hvor i verden du reiser. Risikoen er størst i Syd-Asia, Afrika, Midt-Østen og Latinamerika.

Årsaker

Noen reisemål har svært ofte utbrudd av turistdiaré. Smitten skriver seg nesten alltid fra forurenset mat og vann. Dårlig hygiene i forbindelse med matlaging er en viktig årsak. Utrygg mat og drikke inkluderer salater, uskrellet frukt, rått eller dårlig stekt/kokt kjøtt eller sjømat, upasteuriserte melkeprodukter og springvann. Kalde sauser, salsa og mat som er kokt og gjenoppvarmet er forbundet med økt risiko. Restaurantmåltider og mat fra gateselgere øker risikoen for infeksjon.

Småbarn har økt risiko for alvorlig infeksjon. Personer med nedsatt syreproduksjon, eller som bruker syrenedsettende medikamenter, har større risiko (magesyren dreper normalt bakterier).

Bakterier er den hyppigste (80%) årsaken til turistdiaré:

  • E coli (ETEC) har skylden i ca 40% av tilfellene
  • Shigella, Salmonella og Campylobacter er hver årsak hos 5-10% av pasientene
  • Virus og parasitter er også vanlig, men sjeldnere enn bakterier. Også parasitter kan gi infeksjon, ofte mer langvarig enn bakterie/virusinfeksjoner

Diagnosen

Vanligvis vil sykdommen gjenkjennes på symptomene og sykehistorien. I alvorlige tilfeller, og dersom sykdommen blir langvarig, kan man ta avføringsprøver for å forsøke å identifisere årsaken. Men i opptil 50% av tilfellene klarer man ikke å påvise årsaken.

Turistdiaré kan også være en ren matforgiftning, det vil si at det er giftstoffer fra bakterier og ikke selve bakteriene som medfører sykdom. Ved matforgiftning oppstår symptomene raskt, i løpet av 1-6 timer, og tilstanden går vanligvis over av seg selv i løpet av 24 timer.

Behandling

Det er viktig å drikke rikelig, og det kan være nyttig å ta til seg godt med salte "snacks". Kull eller ulike bakterie-/soppkulturer har ingen beviselig effekt ved turistdiaré. I starten av diaré-episoden og ved vedvarende moderate symptomer anbefales:

  • For barn 2-10 år: 100-200 ml saft etter hver løs avføring. Eventuelt kan barnet få en ferdiglaget væskeblanding (Gem®), som er å få kjøpt på apotek og medisinutsalg
  • For voksne: Mer drikke enn vanlig. Leskedrikker eller sportsdrikker bør unngås da disse øker væskemengden i tarmen og kan forverre diaréen. Slike drikker må i tilfelle blandes med like deler vann.

Dersom det er diaré og tegn på uttørring, anbefales balansert sukker/salt-løsning:

  • Eks: Gem® eller hjemmelaget: ½ ts (2,5 ml) bordsalt, 3 ss (45 ml) sukker i en liter vann

Loperamid

Medikamentell behandling med loperamid (Imodium® tabletter, reseptfritt) nedsetter tarmens aktivitet og kan redusere diaréplagene. Bør helst ikke brukes av barn under 12 år. Behandlingen bør starte det første døgnet. Ta to tabletter etter første diaréepisode og ta senere en tablett etter hver løse avføring. Du bør ikke ta mer enn 8 tabletter per døgn. Loperamid har sjelden særlig effekt utover 2 døgn. Sannsynligvis forlenger ikke loperamid sykdomsperioden, men dette er noe omstridt. Uttalt kvalme kan behandles med kvalmedempende middel som stikkpille (eks. metoklopramid).

Antibiotika

Antibiotika brukes bare unntaksvis. Tidlig behandling anbefales til pasienter med annen underliggende sykdom som ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom, dårlig regulert insulinbehandlet diabetes mellitus, symptomgivende HIV-infeksjon, hos personer som bruker immundempende middel, og personer med alvorlig hjertesykdom. Til voksne anbefales Ciprofloxacin® eller Azitromax®. Til unge anbefales Azitromax®, mens stor forsiktighet bør utvises ved bruk av antibiotika til småbarn - vurder innleggelse dersom barna er medtatt.

Selvbehandling med antibiotika kan være aktuelt for personer som reiser under primitive forhold i områder med særlig høy risiko for smitte og hvor det er vanskelig å få medisinsk hjelp. Behandling startes dersom symptomene ikke er avtakende innen 24 timer, eller snarest dersom diaréen ledsages av allmennsymptomer som feber.

Forebyggende behandling

Det viktigste forebyggende tiltaket vedrørende mat og drikke er "boil it, cook it, peel it, or forget it". Husk at de viktigste smittekilder er vann, salater, rå grønnsaker, sauser, rå sjømat, ikke-pasteurisert melk, uskrellet frukt. Rensing av vann gjøres best ved koking. Jodbehandling eller klorinering kan være greitt, men dreper ikke alle mikroorganismene. Flaskevann er trygt dersom korken og forseglingen er intakt. Forebyggende behandling med antibiotika anbefales ikke.

Vaksinasjon er uaktuelt unntatt i særtilfeller, f. eks. ved reise til områder med utbrudd av kolera. Mot kolera har vaksine god effekt. Koleravaksine (Dukoral drikkevaksine) har også en viss beskyttende effekt mot ETEC-infeksjon. Vaksinen ble tidligere benyttet forebyggende mot turistdiaré. Vaksinene virker kun mot noen av ETEC-bakteriene, og ikke mot alle de andre årsakene til turistdiare. Den totale effekten mot turistdiare er dårlig, mindre enn 10% i følge en studie, og vaksinen er derfor ikke lenger godkjent ved denne indikasjonen.

Yoghurtliknende produkter, probiotika, synes å ha en viss forebyggende effekt på akutt diaré både hos barn og voksne. Probiotika som inneholder Lactobacillus GG (LGG®) er vist å redusere forekomsten av reisediaré.

 Prognose

I 90% av tilfellene går diaréen over av seg selv i løpet av mindre enn en uke. Et fåtall trenger lege grunnet langvarige eller intense plager. Langvarig diaré som ikke bedres med antibiotika, skal mistenkes for å skyldes parasitt.

Vil du vite mer?